Nye faglige råd skal gi barnevernsbarn bedre helsehjelp

Bufetat får nye faglige råd å gå etter for å kunne avgjøre hvilke barn som først skal få hjelp av helsevesenet og barnevernet.

Publisert

Rådene skal gjøre det enklere for Bufetat å avgjøre hvem som skal prioriteres til tilbud om tverrfaglig helsekartlegging, heter det i en pressemelding fra Helsedirektoratet.

– Målet er at enda flere barn skal få riktig hjelp fra både barnevernet og helsetjenesten, heter det.

Rådene skal først og fremst brukes for å støtte ansatte i Bufetat, men også ansatte i Barne- og familieetaten (BFE) i Oslo kommune.

Når barnevernstjenesten har gitt en henvisning, er det Bufetat som avgjør om et barn skal få tverrfaglig helsekartlegging. Øverst på prioriteringslista står barn som skal flyttes ut av hjemmet. Deretter følger barn som ikke er kartlagt godt nok, eller som ikke får noe tilbud fra andre tjenester. Til sist skal det gis tilbud etter en samlet vurdering av barnets alder, hvordan hen fungerer i hverdagen og hvor mange ganger barnet har flyttet.

Powered by Labrador CMS