Sykehuset Østfold brukte 18 ganger så mye på å leie inne ekstra helsepersonell enn det de hadde planlagt for. Arkivfoto. Foto:

Sykehuset Østfold sprengte innleie-budsjett med 1815,5 prosent

– Når det gjelder spørsmålet om realismen i budsjettering av innleie, så vet jeg at det er en diskusjon rundt dette som pågår nå i Helse Sør-Øst, sier sykehusets kommunikasjonssjef.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Sykehuset Østfold har overskredet innleiebudsjettet med hele 1825,5 prosent, og leid inn helsepersonell hittil i år for over 29 millioner kroner.

Budsjettet var på 1,6 millioner.

Det fremgår av tall som legges frem på Helse Sør-Østs styremøte fredag.

– Diskuterer realismen
På spørsmål til Sykehuset Østfold om de anser budsjettet på bemanning og innleie for realistisk, svarer kommunikasjonssjef Bjørn Hødal at saken ennå ikke er lagt frem for styret i Sykehuset Østfold HF, og at han ikke kan kommentere saken utover å forklare hvorfor tallene ser ut som de gjør:

– Vi har et realistisk totalbudsjett for bemanning. Vi budsjetterer med fastlønn -  fordi vi har en ambisjon om fast ansettelse av helsepersonell i sykehuset. For eksempel så vil vi budsjettere med fire leger i en klinikk – og ikke tre leger og en vikar. Man vet nok at man kommer til å leie inn, men har som sagt en ambisjon om å ansette. Der er det litt ulik praksis blant de ulike sykehusene.
– Når det gjelder spørsmålet om realismen i budsjettering av innleie så vet jeg at det er en diskusjon rundt dette, som pågår nå med Helse Sør Øst, sier Hødal til Dagens Medisin.

 Sykehusene i Helse Sør-Øst (HSØ) har leid inn helsepersonell for over 290 millioner kroner, mer enn 45 prosent enn det som var budsjettert, fram til nå dette året.

Av sykehusene i HSØ har Oslo universitetssykehus, Ahus og Sykehuset Innlandet brukt mer på innleie enn Sykehuset Østfold fram til nå i år. OUS har brukt 125 millioner på innleie – noe som innebærer en budsjettoverskridelse på 34,3 prosent. Ahus har brukt 42 millioner på innleie, og overskred budsjettet med 25,9 prosent.

 Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF har brukt mellom 32 og 35,5 prosent mer på innleie enn det de hadde planlagt for.

Powered by Labrador CMS