AVBESTILLER: Konserndirektør Atle Brynestad i Helse Sør-Øst anbefaler at styret forkaster den nye regionale radiologiløsningen som skulle vært ferdig implementert i år. I 2013 vedtok styret i Helse Sør-Øst et budsjett på 478 millioner kroner til innføring av det regionale IKT-systemet. Foto: Vidar Sandnes

Forkaster omstridt radiologiløsning etter fem år, sju utsettelser og milliontap

Helse Sør-Øst har så langt tapt over 114 millioner kroner på et radiologiløsning som ikke fungerte. Nå avbestiller de løsningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er fem år siden, i 2013, at Helse Sør-Øst inngikk en avtale verdt nær en halv milliard kroner for kjøp av et regionalt radiologisystem.

«Alvorlige pasientkritiske feil»
Hele syv ganger utsatte man innføringen på grunn av mangler, før systemet til slutt, i september 2016 ble satt i gang ved Sykehuset Innlandet, som var pilot for prosjektet. Kort tid etterpå ble det imidlertid avdekket vesentlige feil ved løsningen. Samme år uttalte ansatte til TV2, som først omtalte saken, at de var svært frustrerte over forsinkelsene og pengebruken.

Det blir noen ganger slik at man gjerne vil prøve litt til, og litt til Konserndirektør Atle Brynestad

 I november i fjor satte Helse Sør-Øst ned en regional faglig arbeidsgruppe som skulle utrede hva som skal skje med radiologisystemet. Det er anbefalingene i denne utredningen fra faggruppen Helse Sør-Øst nå tar til følge når de nå avslutter avtalen med den internasjonale leverandøren.

Utredningen beskriver en rekke alvorlige pasientkritiske feil som har oppstått på grunn av problemene. Ved OUS, som også har problemer fordi de har ulike løsninger i sykehuset, har dette blant annet medført at kirurgisk inngrep har blitt utført på feilaktig grunnlag.
Les mer her: Radiologisystemet slaktes i utredning

Skal kjøpe ny radiologiløsning
– Helse Sør-Øst avlyser nå den videre innføringen av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen, sier konserndirektør Atle Brynestad, til Dagens Medisin.
Dette betyr at Helse Sør-Øst avbestiller videre leveranser fra leverandøren Carestream Health, opplyser han.

Overfor styret i Helse Sør-Øst vil Brynestad og øvrig ledelse i foretaket nå anbefale at Oslo universitetssykehus får et oppdrag å anskaffe en ny radiologiløsning som «dekker foretakets behov». Samtidig skal denne avtalen kunne benyttes av de øvrige sykehusene i regionen.

– Krevende økonomiske konsekvenser
Foreløpig er det anslått at Helse Sør-Øst taper 114 millioner kroner - pluss et avbestillingsgebyr til leverandøren. Dette er av ukjent størrelse foreløpig.

– Mye penger, og sterkt beklagelig, uttaler Brynestad.
– De økonomiske konsekvensene er krevende for oss, sier han til Dagens Medisin.
I 2013 var det lagt til grunn et budsjett på 478 millioner for å rulle ut løsningen i hele foretaksgruppen. Ved utgangen av 2017 er det totalt brukt 273 millioner på prosjektet.  

 – Det omfatter prosjektet i Innlandet og regionale aktiviteter rundt dette. Vi har også hatt aktiviteter ved Ahus og noe i Vestre Viken. Det foreløpige tapet er beregnet til 114 millioner, sier Brynestad, som legger til at løsningen fortsatt har en verdi fordi den er i bruk i dag.
Brynestad:  – Det har kjørt seg fast
Per 2017 er det kostnadsført totalt 273,3 millioner kroner på det regionale innføringsprosjektet fordelt på Sykehuset Innlandet (221 mill), Ahus (28,4) og Vestre Viken(13,9 mill).
– Hva er dine tanker om hvorfor det gikk så galt med innføringen av en regional løsning?

 – Jeg har konstatert at dette har vi ikke fått til. Det har kjørt seg fast, sikkert av ulike årsaker. Leverandøren leverer jo også løsninger som fungerer godt, så det er ulike årsaker til dette. Det er ikke bare selve løsningen som er krevende, men også det at den skal integreres og «snakke med» mange andre systemer, sier Brynestad.

 – Innføringen av radiologisystemet er blitt utsatt sju ganger, legene har sagt klart ifra og det er dyrt å fortsette med noe som ikke virker. Hva gjør at dere ikke har tatt grep tidligere?

– Det er dyrt å fortsette med noe som ikke virker, men det koster også mye penger å avbryte et stort prosjekt. Og så blir det noen ganger slik at man gjerne vil prøve litt til, og litt til. Spørsmålet blir når skal man sette strek. Vi opprettet en faggruppe sist høst for at vi skulle få en faglig vurdering av dette. Nå har de kommet med en anbefaling. Jeg ser ingen grunn til ikke å følge den, og vi avbestiller derfor videre innføring av denne løsningen, sier Brynestad.

Skal evaluere
– Har Helse Sør-Øst lært noe av dette?
– Det håper jeg. Vi vil også gjøre en evaluering, og det ligger mye erfaringsmateriale i faggruppens rapport. Det er klart at vi skal lære av dette.

– Vil dere endre noe i måten dere gjennomfører anbud på?

– En ting som er tatt opp i rapporten er ambisjonsnivået på gjennomgående standardisering av arbeidsprosesser. Å senke terskelen litt er en anbefaling som ligger der. Så vi vil justere litt på standardiserings-ambisjonen, sier Brynestad.
Country Manager Ketil Solvang i Carestream Health Norge skriver følgende i en e-post til Dagens Medisin onsdag ettermiddag:

– Vi har nettopp mottatt denne informasjonen selv og har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt.

DETTE HAR SKJEDD:

  • Det var i 2012 at det ble lagt fram en IKT-strategi og handlingsplan der man skulle bygge regionale løsninger. Sykehusene i Helse Sør-Øst hadde, og har, mange ulike løsninger som ikke kommuniserer med hverandre.
  •  Avtalen om å kjøpe en regional radiologiløsning ble inngått i mars 2013. Både OUS, Ahus og Sykehuset Innlandet hadde også da store utfordringer på radiologifeltet.
  • Den 23.september 2016 ble radiologisystemet RIS/PACS, som er et pasientadministrativt og bildebehandlingssystem, startet opp i Sykehuset Innlandet. Sykehuset var utpekt som pilot for den nye løsningen. Like etterpå ble det konstatert vesentlige feil. Fagmiljøet fikk en stadig mer krevende arbeidshverdag og kostnadene på de radiologiske avdelingene økte. Planen var at hele foretaksgruppen skulle ha løsningen ferdig i år.
Powered by Labrador CMS