FORSLAG: Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson for Sosialistisk Venstrepart (SV), har sammen med Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Torgeir Knag Fylkesnes fremmet forslaget om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren. Arkivfoto

Foto:

Vil ha klimaplan for helsesektoren

– Klimaendringene vil skade hele helsesektoren med flere pandemier og større mangler av medisiner. Utslippene skal ned, og helsesektoren må bli med på dugnaden, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti (SV).

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det er Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Torgeir Knag Fylkesnes fra Sosialistisk Venstreparti (SV) som har fremmet forslaget om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren. Tirsdag 20. april skal forslaget på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.

I forslaget pekes det på at helsesektoren står for 4,3 prosent av Norges utslipp av klimagasser, samtidig som den har et ansvar for at dens virksomhet ikke er til skade for mennesker og miljø. Derfor, skriver forfatterne av forslaget, burde drift av sykehus og levering av en bærekraftig helsetjeneste vært inkludert i regjeringens klimamelding- Klimaplan 2021-2030, med målrettede tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Både Legeforeningen og Norsk sykepleierforbund (NSF) støtter representantforslaget om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren.

– Må tenke helhetlig

Representantforslaget kan du lese her.

– Vi må hente inspirasjon fra Storbritannia, som har satt som mål at helsetjenesten skal være klimanøytral i hele verdikjeden innen 2050, sier Wilkinson.

– De direkte utslipp fra helsevesenet kommer primært fra energi- og pasienttransport, men vi må tenke helhetlig. Alt fra nye bygg til innkjøp av forbruksvarer og tjenester, sier Wilkinson.

– For eksempel når det gjelder ambulanser må vi innfase el- og hydrogen-ambulanser som Storbritannia allerede har begynt å fase inn.

Wilkinson og SV møter motstand om innfasing av el- og hydrogen ambulanser fra Høyre-politiker Mari Mari Holm Lønseth, som til Nettavisen uttalte at helsevesenet godt kan ta klimavennlige valg, men uten politisk overstyring fra SV.

Støtter forslaget

Legeforeningen skriver i sitt innspill til representantforslaget at de støtter forslaget.

– Regjeringen har nylig presentert sin Klimaplan for 2021 - 2030 der det legges frem en helhetlig plan for hvordan utslippene av klimagasser skal reduseres. Hvordan klimagassutslippene skal reduseres i helsektoren, en sektor som er ansvarlig for nærmere fem prosent av verdens utslipp, omtales ikke. Det er derfor positivt at representantene Wilkinson, Kaski, Haltbrekken og Knag Fylkesnes fremmer forslag om å utarbeide en egen klimaplan for helsesektoren, skriver Legeforeningen i sitt innspill.

Legeforeningen skriver videre at de mener det er paradoksalt at klimagassutslipp i helsesektoren vies lite oppmerksomhet.

– Slipper ut dobbelt så mye som flytrafikken

– I Norge står helsesektoren for 4,3 prosent av Norges klimagassutslipp. Det er over dobbelt så mye som flytrafikken på to prosent. Legeforeningen mener det er paradoksalt at klimagassutslipp i helsesektoren vies så lite oppmerksomhet, med tanke på det åpenbare ansvaret sektoren har for å forebygge og behandle skade, skriver Legeforeningen.

Legeforeningen ønsker at det utarbeides konkrete tiltak og skriver at det er helt nødvendig for at man skal klare å redusere utslipp i helsesektoren.

– Dette arbeidet starter med en nasjonal plan for helsesektoren med konkrete utslippsmål. Denne planen må inneholde et klimabudsjett som viser utslippene og gi mulighet til å følge utviklingen over tid.

God miljøledelse

Også Norsk sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget, og peker i sitt innspill på god miljøledelse.

– Dette kan skje ved å redusere reisevirksomheten for egne ansatte, ha en bevisst holdning til bruk av engangsutstyr, benytte og utvikle mulighetene for digital samhandling, avstandsoppfølging av pasienter, videokonsultasjoner og så videre, skriver NSF.

NSF skriver videre at god miljøledelse innebærer å ta bevisste valg ved innkjøp, ha kompetanse på- og ha gode systemer for lagerstyring av medisiner, vaksiner og utstyr med begrenset holdbarhet.

– Betydningen av dette har vi virkelig fått illustrert under den pågående koronapandemien, skriver NSF.

NSF skriver også at det er mange kommuner som har noe å strekke seg etter når det gjelder å ta klimavennlige valg.

– Kommunale helsetjenester har mye oppsøkende virksomhet - hjemmesykepleie og hjemmetjenester, hjembesøk av helsesykepleiere og jordmødre. Stadig flere kommuner tar i bruk elbiler i hjemmetjenesten, Lyngdal og Drammen er gode eksempler i så måte. Sykepleierne og andre ansatte er godt fornøyde. Fortsatt har imidlertid mange kommuner noe å strekke seg etter.

Også Grønt Helsevesen og Legenes Klimaaksjon støtter forslaget og har kommet med innspill. Begge peker blant annet på at planen må være helhetlig og inkludere både primær- og spesialisthelsetjenesten, samt inneholde konkrete og målbare mål.

Powered by Labrador CMS