KRAV: Cecilie Daae, adm.dir, i Helse Nord, oppfordrer også de andre helseregionene om å øke andelen videokonsultasjoner.  Foto: Helse Nord

KRAV: Cecilie Daae, adm.dir, i Helse Nord, oppfordrer også de andre helseregionene om å øke andelen videokonsultasjoner. 

Foto: Helse Nord

Stiller krav til sykehusene om digitale konsultasjoner

Sykehusene i nord må ha minst 30 prosent digitale polikliniske konsultasjoner. Helse Nord-sjef Cecilie Daae oppfordrer de andre helseregionene om også å øke andelen videokonsultasjoner. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I revidert oppdragsdokument til sykehusene i Nord-Norge, stiller Helse Nord RHF krav om at andelen video- og telefonkonsultasjoner skal øke til minst 30 prosent for alle polikliniske konsultasjoner.

–  Allerede før koronapandemien hadde vi ambisjoner om å øke andelen videokonsultasjoner innen poliklinisk pasientbehandling, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, ifølge en nyhetsmelding på Helse Nords nettsider.

Kravet har sin bakgrunn i gode erfaringer under koronapandemien og vil gjelde i tredje tertial av 2020.

De som ytrer ønske om å fysisk møte opp, må som hovedregel få lov til det. Cecilie Daae, adm.dir i Helse Nord

Mange gevinster
Pasienter har vært fornøyde med at de kan gjennomføre en konsultasjon uten å måtte bruke inntil en dag på å reise til sykehuset eller måtte overnatte fordi flytilbudet i Nord-Norge har blitt redusert.

Sykehuset sparer også kostnader til pasientreiser og mindre andel reiser gir også en miljømessig gevinst, redegjøres det videre.

Det påpekes samtidig at ikke alle konsultasjoner egner seg for video.

– De som ytrer ønske om å fysisk møte opp, må som hovedregel få lov til det. Men samtidig må vi huske at en stor andel pasienter setter pris på å unngå reiser, dersom de kan få en konsultasjon på video, sier Daae.

Oppfordrer andre om å gjøre det samme
Hun håper andre sykehus også vil øke andelen videokonsultasjoner.

– I Helse Nord har vi vært tidlig ute med å ta i bruk digitale løsninger innen mange områder. Nå også på området videokonsultasjon. Min oppfordring er at de andre helseregionene også øker andelen videokonsultasjoner, når man ser hvilke gunstige effekter det har, sier hun.

Powered by Labrador CMS