Arkvifoto Foto:

Alvorlig økonomisk situasjon ved Nordlandssykehuset

Generell stillingsstopp og begrensninger på lønnsvekst er blant tiltakene som er innført ved Nordlandssykehuset.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Bildet er enda mørkere enn forespeilet, innledet Paul Martin Strand, administrerende direktør til Nordlandssykehusets styre torsdag. Det skriver Avisa Nordland (krever innlogging).

Torsdag var det styremøte i Nordlandssykehuset HF, og det ble vedtatt å styre mot et budsjettavvik på 45 millioner kroner, skriver avisen.

I styremøtet før sommeren fikk administrerende direktør Paul Martin Strand i oppdrag å gjøre driftstilpasninger og iverksette kortsiktige tiltak.
Situasjonen har imidlertid vist seg å være mer alvorlig enn man antok:

– Vi har innført generell stillingsstopp, der klinikksjefene kan gi disposisjon og etablert et omstillingsteam skal gå gjennom alle utlysninger, for å finne ut om det er mulig å dekke behovet med egne ansatte. Det er i tillegg innført reisebegrensninger og en planlagt ledersamling og en regional konferanse er avlyst. 20 av klinikk- og stabsledere med individuelle lønnsavtaler har fått en øvre ramme for lønnsvekst på 1,5 prosent, sa han til styret, ifølge an.no

De kortsiktige tiltakene vil ikke kunne tette gapet mellom forbruk og budsjett i løpet av de fire månedene som er igjen av 2018, heter det fra styret.

Norsk Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet, Tekna, Norsk psykologforening (NPF) og Den norske legeforening (DNLF) skriver i en protokolltilførsel til styresaken følgende:  

– Fagforeningene tar innover seg alvoret i Nordlandssykehusets nåværende økonomiske situasjon, men er bekymret for effekten av kostnadsreduserende tiltak listet opp, ifølge an.no

Powered by Labrador CMS