– Ingen av de tre rapportene inneholder direkte personsensitive opplysninger

– Vår vurdering er at rapportene er utformet slik at de begrenser personidentifiserende opplysninger til et minimum, skriver Hulda Gunnlaugsdottir en en pressemelding. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, erkjenner direktøren i Helgelandssykehuset å ha delt eksterne rapporter om tarmkreftkirurgien ved to av sykehusene på Helgeland med et PR-byrå før de var gjort kjent for de involverte fagmiljøene. 

I en pressemelding sent onsdag kveld presiserer Gunnlaugsdottir at ingen av de tre rapportene inneholder direkte personsensitive opplysninger som navn, fødselsdato, fødselsnummer eller bostedskommune for de aktuelle pasientene.

– Vår vurdering er at rapportene er utformet slik at de begrenser personidentifiserende opplysninger til et minimum. Rapportene inneholder indirekte identifiserbare opplysninger som vil kunne medføre at utenforstående som kjenner personen, i et tenkt tilfelle, vil kunne identifisere vedkommende. Dette gjelder opplysninger som hver for seg ikke gir slik informasjon, men sammen med for eksempel datoer, årstall og alder samt operasjonssted vil kunne medføre at pasienten identifiseres, skriver hun videre. 

Rapportene inneholder indirekte identifiserbare opplysninger. Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. Helgelandssykehuset

– Jeg vil understreke at arbeidet med tarmkreftkirurgien er et viktig internt kvalitetsarbeid som pågår med full styrke. At vi har engasjert kirurgiske fageksperter fra de fremste fagmiljøene i Norge til å utarbeide disse rapportene er av stor betydning for utviklingen av denne tjenesten i Helgelandssykehuset, avslutter hun i pressemeldingen. 

Powered by Labrador CMS