LETTET: For Ida Rashida Bukholm, som inntil november i fjor var fagsjef med ansvar for pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset, er det en lettelse å få støtte i den foreløpige rapporten fra Statens helsetilsyn.  

Foto: NPE

Eks-fagsjef: – Sjeldent jeg har lest en tilsynsrapport som er såpass tydelig

Ida Bukholm kom til Helgelandssykehuset for å arbeide med pasientsikkerhet. Lite visste hun at en betent lokaliseringskamp skulle overskygge arbeidet.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Da Ida Rashida Bukholm ble ansatt som fagsjef på Helgelandssykehuset i oktober 2019, var den viktigste oppgaven pasientsikkerhetsarbeid. Bukholm er professor i gastrokirurgi og professor II i pasientsikkerhet.

Kort tid etter ansettelsen blir det kjent at Sandnessjøen sykehus skårer såpass lavt når det gjelder postoperativ dødelighet etter tarmkreftkirurgi, at Bukholm får ledelsen med seg på å midlertidig stanse denne virksomheten i Sandnessjøen, i påvente av at tallene blir gransket.

En «ressursgruppe» nedsatt av Helse Nord, der også Bukholm var med, konkluderte etter bare noen dager med at det var trygt å gjenoppta aktiviteten i Sandnessjøen.

– Ikke riktig
I en foreløpig tilsynsrapport fra Statens helsetilsyn, slår tilsynsmyndighetene fast at denne friskmeldingen var prematur: «Gjennomgangen av pasientforløpene som ble gjort i januar 2020 ikke var omfattende nok siden den omfattet få pasientforløp og ikke i tilstrekkelig grad analyserte seleksjon av pasienter, preoperativ tilrettelegging og forhold i postoperativ behandling»

Cecilie Daae, adm.dir i Helse Nord, forklarer til Dagens Medisin at beslutningen var basert på den kunnskapen man hadde da, og understreker at også Ida Bukholm deltok i dette arbeidet.

En uttalelse som Bukholm lar seg provosere av:

– Hvis Daae viser til at jeg var med i gruppen, er det riktig. Men at jeg var med på avgjørelsen om å gjenåpne den kirurgiske virksomheten, er ikke riktig.

Det var et krevende år. Jeg hadde ingen anelse om hvor sterke krefter som lå i lokaliseringsdebatten. Ida Bukholm

– Jeg har aldri godkjent en gjenåpning. Jeg satt på Mo og fulgte gruppens arbeid via Skype. Det kom et referat og en konklusjon jeg ikke kunne stå inne for og dette ga jeg tilbakemelding om. Min mening er at denne gruppen tok for lettvint på alvorlige komplikasjoner og dødsfall, uten å ta hensyn til medlemmer som hadde en annen oppfatning.

– Et krevende år
I dag, halvannet år senere, er ikke Bukholm lenger ved Helgelandssykehuset. I november i fjor ble det kjent at Bukholm ble bedt om å fratre som fagsjef, etter signede etter en epostutveksling med Helsetilsynet hun ikke hadde forankret hos ledelsen.

– Det var et krevende år. Jeg hadde ingen anelse om hvor sterke krefter som lå i lokaliseringsdebatten og som overskygget alt av pasientsikkerhetsarbeid. Jeg har virkelig kjent dette på kroppen, fått daglige innlegg i lokalavisa om alt galt jeg gjorde.

– Men selv om det var en vanskelig tid for meg, var det verst for pasientene og pasientsikkerheten.

– Hva tenker du i dag om veien videre for Helgelandssykehuset?

– De er nødt til å få ryddet opp i den ukulturen som råder. Det opplever jeg at Helsetilsynet også sier tydelig ifra om at er en oppgave som må tas på alvor.

– Kanskje det vil endre seg når det nye sykehuset er bygget, selv om det ikke er byggene som er viktige, men innholdet i dem. 

– En lettelse
– Hva tenker du om innholdet i rapporten generelt sett?

– Det kom ikke så mange overraskelser. Jeg synes det er utrolig viktig at de er såpass tydelige i sine tilbakemeldinger. Det er sjeldent jeg har lest en tilsynsrapport som er såpass tydelig på at foretaksledelsen har brutt loven.

– For meg personlig er det en lettelse at tilsynet vurderer at det jeg gjorde var riktig, når jeg i ett år har blitt beskyldt for å ha andre motiver for å varsle om dødsfallene enn pasientsikkerheten.

– Enda viktigere er hva som skjer videre, at dette tas på alvor og at man faktisk gjør noe.

En ting som forundret Bukholm, er det Helsetilsynet trekker frem som en av årsakene til at det ikke ble varslet om alvorlige hendelser fra Sandnessjøen sykehus.

– Jeg var ikke klar over at det har vært holdt tilbake info om alvorlige hendelser fordi man fryktet det ville bli brukt som argument i en lokaliseringsdiskusjon. Det har jeg ennå vanskelig for å forstå, avrunder Bukholm, som i dag jobber som fagsjef i Norsk pasientsikkerhet (NPE) og i tillegg tar vakter på legevakta i Oslo.

Powered by Labrador CMS