EN AV FIRE: I første kvartal av 2022 var mer enn hver fjerde polikliniske konsulatsjon i spesialisthelsetjenesten utført av avtalespesialister.  Foto: Colorbox

EN AV FIRE: I første kvartal av 2022 var mer enn hver fjerde polikliniske konsulatsjon i spesialisthelsetjenesten utført av avtalespesialister. 

Foto: Colorbox

Ventetider og fristbrudd fortsetter å øke

Hver fjerde polikliniske konsultasjon innen somatikk og psykisk helsevern ble utført av avtalespesialister. 

Helsedirektoratet publiserte fredag oppdaterte tall på aktiviteten i spesialisthelsetjenesten. 

Tallene tar for seg aktivitet per april 2022 og viser at flere pasienter fikk behandling i somatikk og psykisk helsevern, sammenlignet med samme periode i 2021. Antall pasienter gikk noe ned innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

1,1 mill konsultasjoner

Avtalespesialistene rapporterte inn i overkant av 1,1 millioner konsultasjoner, noe som er en økning på tre prosent fra samme periode året før.

Avtalespesialistene i somatikk og psykisk helsevern utførte med det 22 prosent av den totale polikliniske aktiviteten.

Venter i snitt 63 dager

Gjennomsnittlig ventetid for dem som mottok helsehjelp i perioden var 63 dager, en økning på tre dager sammenlignet med samme periode i fjor.

Ventetiden økte fra 62 til 65 dager i somatisk sektor og fra 46 til 50 dager i psykisk helsevern for voksne.

I psykisk helsevern for barn og unge økte ventetiden fra 48 til 52 dager, mens ventetiden gikk ned to dager til 32 dager for TSB.

Fristbrudd innen TSB går ned

Når det gjelder fristbrudd, øker disse innen både somatikken og psykisk helsevern, men er lavere innen TSB enn i fjor.

Andelen fristbrudd er nå 6,1 prosent innen somatikk og 4,7 prosent innen psykisk helsevern.

Powered by Labrador CMS