FRISTBRUDD: Den største prosentvise økningen er innen psykisk helsevern for barn og unge. Her økte andelen fristbrudd fra 2,6 prosent i 2020 til 5,1 prosent i 2021.

Foto: Illustrasjonsfoto

Flere fristbrudd i psykisk helsevern

Ventetiden innen somatikk har gått ned fra 2020 til 2021, men innen psykisk helsevern har ventetiden økt. Det samme har andel fristbrudd. Størst er økningen for barn og unge.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Flere pasienter har fått helsehjelp på somatiske sykehus og ventetiden har gått ned sammenlignet med 2020. I psykisk helsevern økte ventetiden, men flere pasienter fikk helsehjelp. Dette viser tall som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet.

Flere får helsehjelp

Litt over to millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2021, en økning på rundt fem prosent fra 2020.

I psykisk helsevern fikk nesten 163.000 voksne helsehjelp, opp seks prosent fra året før. Nesten 65.000 pasienter ble behandlet i psykisk helsevern for barn og unge. Det er en økning på 14 prosent fra 2020.

Nesten 33 000 personer mottok helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette tilsvarer en økning på én prosent fra året før. 

Videre viser statistikken at avtalespesialister utfører mer enn 20 prosent av aktiviteten i poliklinikk i spesialisthelsetjenesten.

Ventetid i snitt ned, men... 

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten gikk ned fra 63 dager i 2020 til 61 dager i 2021.

Ventetiden gikk ned i somatisk sektor, mens den økte for psykisk helsevern og TSB.

For andel fristbrudd ser vi den samme utviklingen, med en nedgang innen somatikk og økning for psykisk helsevern og TSB, ifølge rapporten. 

Den største prosentvise økningen er innen psykisk helsevern for barn og unge. Her økte andelen fristbrudd fra 2,6 prosent i 2020 til 5,1 prosent i 2021.

Innen psykisk helsevern for voksne økte andelen fristbrudd fra 3,9 til 4,1 prosent.

Innen TSB var økningen fra 2,5 prosent til 3,1 prosent i denne perioden.

Powered by Labrador CMS