– Dette er en kongress som søker å samle klinikere. Temaene som presenteres er spesielt valgt ut for klinikere, sier Silje Watterdal Syversen som er fungerende leder for scientific comitee på møtet.  Foto: Vidar Sandnes

– Dette er en kongress som søker å samle klinikere. Temaene som presenteres er spesielt valgt ut for klinikere, sier Silje Watterdal Syversen som er fungerende leder for scientific comitee på møtet. 

Foto: Vidar Sandnes

Venter ferske data på effekt av vaksine hos pasienter med revmatisk sykdom

Norske revmatologer forventer over 500 deltakere på skandinavisk møte neste uke i Ålesund. De første resultatene om vaksinerespons hos pasienter med revmatisk sykdom skal presenteres på kongressen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Den skandinaviske kongressen for revmatologi avholdes annethvert år, på rundgang. I 2021 skal møtet avholdes i Ålesund, mellom 1. og 4. september.

Forsker og revmatolog Silje Watterdal Syversen ved Diakonhjemmet sykehus er fungerende leder for scientific comitee på møtet. 

Hun kan opplyse at de aller fleste foredragsholderne vil delta på selve møtet, men at dagens nasjonale innreiserestriksjoner blant annet gjør at amerikanske foredragsholdere må delta digitalt.

– Klinisk relevant
Syversen forklarer at kongressen søker å belyse klinisk relevante tema. 

ARRANGERER: – Dette var et møte som originalt skulle gått i fjor, sier Espen A. Haavardsholm, avdelingsleder for forskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus.

      
        Foto: Nicolas Tourrenc
ARRANGERER: – Dette var et møte som originalt skulle gått i fjor, sier Espen A. Haavardsholm, avdelingsleder for forskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus. Foto: Nicolas Tourrenc

– Dette er en kongress som søker å samle klinikere og temaene som presenteres er spesielt valgt ut for klinikere, sier hun og peker på at mange av innleggene slik sett er kunnskapsoppdateringer.

Hun mener at mange av de viktigste nyhetene nå innenfor revmatologi, er koronarelaterte.

– Alle lurer på hvordan koronapandemien har påvirket revmatisk sykdom. Vi har innlegg fra fremragende foredragsholdere med amerikansk og europeisk perspektiv på pandemien og pasienter med revmatisk sykdom med redusert immunapparat.  

De første resultatene fra den norske NorVac-studien, om vaksinerespons blant pasienter med revmatisk sykdom som har fått koronavaksine, vil bli presentert på kongressen.
– Stor studie
– Dette er en stor studie på pasienter som bruker immundempende medisiner, som undersøker hva slags vaksinerespons de får. Det vil være første gang disse dataene blir presentert. Noen av disse pasientene har også allerede fått en tredje vaksinedose. Jeg tror at hvordan man skal takle problemer med revmatisk sykdom hos dem som skal ha vaksine, blir ett hett tema på kongressen. 

– Det blir også presentert data fra en studie på Haukeland universitetssjukehus om revmatiske pasienter som har covid, forteller Syversen.

Mye spennende
Hun viser også til at det også vil bli publisert oppfølgingsdata fra en studier om legemiddelmonitorering (NOR-DRUM) og nedtrapping av legemidler (Arctic Rewind). 

Begge disse studiene er tidligere omtalt i Dagens Medisin, da det ble klart at de skulle publiseres i prestisjetunge JAMA, som har en såkalt impact factor på 56.

Skandinavisk kongress
Det er planlagt at det skandinaviske møtet vil samle nærmere 500 fagfolk fysisk. I tillegg antar arrangørene at om lag 100 klinikere vil delta digitalt. Møtet skulle opprinnelig blitt avholdt i 2020, men ble utsatt et år på grunn av koronapandemien.

Nå blir det antakeligvis en av de første medisinske kongressene som samler så mange fagfolk i Norge digitalt og fysisk, under pandemien.

– Dette var et møte som egentlig skulle blitt avholdt i fjor. Men vi valgte å utsette det, slik at så mange som mulig kunne treffes på en fysisk kongress, sier Espen A. Haavardsholm, avdelingsleder for forskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus.

Han er overlege i revmatologi og president for årets skandinaviske revmatologikongress.  

– Viktig nettverksarena
– De store internasjonale kongressene går heldigitalt nå. Derfor tenkte vi at disse små kongressene blir enda viktigere for å knytte ordentlig kontakt fysisk, og bygge forskningssamarbeid mellom landene, sier Haavardsholm.  

Han opplyser at maksgrensen per foredragsrom er på 260 personer på grunn av smittevern. 

Kongressen er en såkalt hybridkongress, slik at alle innlegg blir «livestreamet», uavhengig av om foreleser er live tilstede i salen eller deltar virtuelt, forklarer Haavardsholm. 

– Vi har jo fått en veldig god infrastruktur for virtuelle møter, og i mange sammenhenger fungerer det utmerket. Imidlertid tror jeg alle nå er litt lei av helvirtuelle møter, og det er noe spesielt med å treffes fysisk også. Vi ønsket å opprettholde det aspektet ved denne kongressen. Særlig når man skal knytte nye kontakter, så har fortsatt fysiske møter noe for seg. 

– De fleste større kongresser planlegger for hybridmøter, i alle fall det neste året. 

– Vi håper å få med de siste nyhetene fra skandinaviske miljøer, og en del topp anerkjente forelesere fra USA og Europa. I tillegg inviterer vi unge lovende skandinaviske forskere til å presentere her, i en trygg ramme, slik at de kan få verdifull erfaring, før de eventuelt skal holde innlegg på større internasjonale kongresser.

Powered by Labrador CMS