To av ti gravide informeres ikke om alkohol

Leger og jordmødre bør bli flinkere til å snakke med gravide om alkohol, mener helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Helsedirektoratet la i dag frem sin årlige spørreundersøkelse blant gravide om deres forhold til alkoholbruk.

70 prosent av kvinnene som ble spurt i undersøkelsen, sier alkohol var et tema under svangerskapskontroll. Ti prosent husker ikke, mens 20 prosent sier alkohol ikke ble tatt opp.

– Jeg tror jevnt over at det gjøres godt arbeid, men her er det et betydelig potensial for jordmødre og leger til å gjøre mer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Gledelig utvikling
Helsemyndighetene ser en positiv utvikling ved at færre gravide sier at de drikker alkohol under svangerskapet.

– Det er gledelig at holdningen blant gravide har endret seg de siste fem–ti årene. Det er nå vanligere for gravide å takke nei til alkohol, sier Guldvog til Dagens Medisin.

I årets undersøkelse svarte 45 prosent av de spurte at de var helt eller delvis enige i påstanden om at de kjenner noen som drakk litt alkohol under svangerskapet. I 2010 svarte 60 prosent det samme. Bare to prosent var enig i påstanden «jeg drakk alkohol selv om jeg var gravid».

Færre premature barn
Også på andre områder ser Guldvog en positiv utvikling: Norge har hatt størst nedgang i antallet tidlige fødsler sammenlignet med andre vestlige land. 

– Bakgrunnen kan være at norske gravide røyker noe mindre, er litt mer fysisk aktive og trolig mer forsiktige med alkohol, sier han.

17 prosent fulle i starten av graviditet
Fremdeles er det imidlertid et problem at mange kvinner drikker alkohol før de oppdager at de er gravide. 52 prosent svarte at de drakk litt, mens 17 prosent drakk seg fulle før de visste at de var gravide.

Én av tre opplever bekymring knyttet til alkoholinntak i denne tidlige perioden av svangerskapet.

Står fast på anbefalingen
Til tross for at det ikke er påvist skader hos barn blant gravide som har drukket litt, står helsemyndighetene fast på sitt råd om totalt avhold fra alkohol i svangerskapet.

– Vi står fast på rådet om avhold fordi det ikke er mulig å oppgi en trygg nedre grense for alkoholinntak. Samtidig er vi opptatt av ikke å overdramatisere. Kvinner som har drukket litt, skal ikke være bekymret og tenke at det går dårlig med barnet. For de aller fleste går det helt fint, så sant man er avholdende resten av svangerskapet, sier Guldvog.

600 barn født med alkoholrelaterte skader
Også blant befolkningen for øvrig kan man spore økt bevissthet rundt alkoholbruk i svangerskapet. For fire år siden svarte 40 prosent at det var greit for gravide med alkohol til middag, mens under halvparten sier det samme nå.

Hvert år fødes det rundt 60.000 barn i Norge. Alkohol er den viktigste årsaken til medfødt hjerneskade i Vesten.

– Et forsiktig anslag er at rundt 600 barn årlig får små til store skader som følge av mors alkoholbruk, sier fagdirektør Kristin Tømmervik ved Rusbehandling i Midt-Norge HF.

Må tidlig ut med informasjon
Helsedirektøren mener det er viktig å nå ut med varsomhetsråd til kvinner allerede før de blir gravide, slik at flere også kan ta folat-tilskudd, som er viktig for å hindre nevralrørsdefekter hos barnet. I dag er det bare én av fire som bruker folat på det tidspunktet de blir gravide.

– Vi ser at det er individuelle samtaler med helsepersonell styrt av kvinnen selv, som har størst verdi. Det er viktig at det gis balansert informasjon som er tilpasset den enkelte kvinne, og som bidrar til god mestring gjennom svangerskapet.  

Powered by Labrador CMS