MER FORSKNINGS TRENGS: Sammenhengen mellom inntak av probitoka, som yoghurt, må bekreftes av andre studier før det er mulig å si at probiotika kan beskytte mot svangerskapsforgiftning. Illustrasjon: Colourbox Foto:

Mindre svangerskapsforgiftning med probiotika

Gravide som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende ett glass daglig hadde lavere forekomst av svangerskapsforgiftning enn andre gravide.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forekomsten av svangerskapsforgiftning var lavest hos dem som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende et glass probiotisk melk eller yoghurt daglig.

– Resultatene er spennende for videre forskning og antyder mulighetene for en helt ny retning i forebygging av svangerskapsforgiftning og andre sykdommer i svangerskapet. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne sammenhengen må bekreftes av andre studier før vi kan si at probiotika faktisk beskytter mot svangerskapsforgiftning, uttaler forsker Ronny Myhre ved Folkehelseinstituttet (FHI) på FHIs hjemmeside.

Ifølge Myhre samsvarer resultatene med andre studier som blant annet har funnet sammenheng mellom bruk av probiotika og lavere blodtrykk, og mellom bruk av probiotika og betennelsesreaksjoner i tarmen. Forhøyet blodtrykk kan være tegn på svangerskapsforgiftning.

Studien inngår i den norske mor-barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet og har data på blant annet kosthold hos over 33.000 førstegangsfødende. Av disse utviklet 5,3 prosent svangerskapsforgiftning.

Dette er en epidemiologisk studie som viser en sammenheng mellom inntak av probiotiske melkeprodukter og lavere forekomst av svangerskapsforgiftning, men studien kan ikke si noe om en eventuell årsakssammenheng.

Powered by Labrador CMS