ALTERNATIV METODE: – Våre funn viser en tendens til at ozonert vann, gjennomsnittlig, virker bedre enn sprit. Et bifunn er at sprit viser seg å ha god effekt på noen, men dårlig effekt for andre, sier Hans Johan Breidablik om studien av bruk av ozonert vann. Foto: Getty Images

Mener ozonvann er like bra som håndsprit

En ny studie sammenligner bruk av alkoholbasert desinfeksjon med vann tilsatt ozongass. Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å vurdere å endre dagens anbefalinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

God håndhygiene er avgjørende for å unngå sykdomssmitte. Håndvask med såpe og desinfeksjonssprit er i dag de vanligste måtene å fjerne bakterier fra hendene, både for helsepersonell og resten av befolkningen. En nylig publisert studie i tidsskriftet Journal of Hospital Infection ser på en tredje form for håndhygiene.

– Vi har sett på om vi kan bruke en alternativ metode til håndvask og sprit, som kanskje er like bra eller bedre, sier Hans Johan Breidablik som er førsteforfatter for studien.

Metoden går ut på å tilsette gassen ozon i vanlig springvann. Ozongass er giftig for kroppen i store mengder, men blandes den i vann blir konsentrasjonen i luften rundt lav.

– Vi mener studien viser at det er grunnlag for å si at ozonert vann ser ut til å være like bra som håndsprit.

– Gjennomsnittlig bedre effekt

AV INTERESSE: – Alt som ikke er antibiotika og virker mot bakterier, må jo være av interesse med dagens økende resistensproblematikk, sier forsker Hans Johan Breidablik. Foto: Privat

Breidablik er samfunnsmedisiner og har bakgrunn som fagdirektør i Helse Førde. I dag er han seniorrådgiver i samme helseforetak og forsker på håndhygiene. I den ferske studien har Breidablik og kollegaene sammenlignet effekten av bruk av håndsprit og ozonvann på fjerning av E.COLI-bakterier. Studien inkluderte 30 deltakere.

– Våre funn viser en tendens til at ozonert vann, gjennomsnittlig, virker bedre enn sprit. Et bifunn er at sprit viser seg å ha god effekt på noen, men dårlig effekt for andre, sier Breidablik.

Forskeren mener at metoden kan gi store fordeler.

– Det er ekstremt billig. Har du rent vann og elektrisitet kan du produsere dette «desinfeksjonsmiddelet» og det koster nesten ingenting. Vasketeknikken er også enkel, spesielt for barn, siden du bare holder hendene under rennende vann, sier Breidablik, som også mener at metoden viser lovende funn med tanke på å unngå hudirritasjon.

I studien var det kun deltakere som hadde brukt håndsprit som oppga hudirritasjoner som en brennende fornemmelse og tørrhet.

– Må være av interesse

Breidablik mener det er viktig å forske på alternativer til dagens desinfeksjonsmetoder.

– Virkningsmåten ligner på antibiotika, men vi vet ikke om bakterier også kan bli resistente for ozonvann, sier Breidablik.

Skulle det ozonerte vannet ha en slik effekt, ville det være svært bra, mener han.

– Alt som ikke er antibiotika og virker mot bakterier, må jo være av interesse med dagens økende resistensproblematikk, sier forskeren.

Han mener også at miljøaspektet ved metoden er viktig.

– Etter 20 minutter går ozonet over til vanlig oksygen, så det blir ingen restprodukter.

Planlegger videre forskning

Breidablik understreker likevel at han mener det er viktig med mer forskning på temaet. Han og hans kollegaer har funnet lite annen forskning på temaet. Han planlegger nå en ny studie med 40 deltakere.

– Siden dette er så lite undersøkt tidligere, er vi litt avventende, og vil gjerne gjenta studien og se om vi får de samme resultatene igjen før vi blir sikre i vår konklusjon, sier Breidablik.

FHI: – For tidlig å konkludere om effekt

Ozonert vann har tidligere blitt benyttet i barnehager i Bergen som desinfeksjonsmetode. I dag fraråder imidlertid kommunen på sine nettsider bruk av metoden, blant annet med henvisning til at Folkehelseinstituttet ikke nevner ozonert vann i sine veiledere for håndhygiene.

– Jeg tenker at det er fint å få forskning på nye metoder for håndhygiene, sier Mette Fagernes, seniorrådgiver innen resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet.

Jeg tenker at det er fint å få forskning på nye metoder for håndhygiene. Mette Fagernes, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet

Men hun påpeker at det ikke er mulig å si noe om effekten av ozonert vann per i dag.

– Når det kommer til effekt, så er det for tidlig å konkludere, både når det gjelder fordeler og ulemper. Vi ser per i dag ikke grunn til å anbefale dette. Vårt hovedprinsipp er at når vi har gode metoder, så skal det mye til å anbefale en ny metode før man har et godt forskningsbelegg. Det vil også være en stor prosess å innføre ozonert vann. Men betyr ikke at det ikke er spennende å forske på dette. Det er alltid fint å se på nye muligheter, sier Fagernes.

– Jo nærmere, jo større sjanse for at man bruker det

Fagernes mener det er mange fordeler ved å bruke alkoholbasert hånddesinfeksjon.

– Man har funnet ut at jo nærmere man har fasilitetene, jo større sjanse for at man bruker det. I helsevesenet vil det si ved pasientsengen eller andre steder hvor det skjer pasientbehandling. Så fort man må bevege seg bort for å rengjøre hendene, synker etterlevelsen. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan man også bruke mens man beveger seg, mens håndvask krever at man står i ro. Så det er flere fordeler, selv om ozonert vann skulle ha like god effekt, sier Fagernes.

– Finnes flere typer desinfeksjonsssprit

Når det gjelder effekter på huden, er det også for lite kunnskap så langt, mener Fagernes.

– Dette vet vi for lite om. Det er viktig å vite at dagens alkoholbaserte hånddesinfeksjon med tilsatt glyserol er mer skånsom enn håndvask med såpe og vann, sier Fagernes.

Noen vil uansett reagere på desinfeksjon, mener rådgiveren.

– Da er det viktig å vite at det finnes mange ulike varianter man kan prøve ut. Det er også viktig å vite at å ta sprit på fuktige hender er mer belastende for huden. Alkoholbasert hånddesinfeksjon skal derfor benyttes på tørre hender, sier Fagernes.

– Greit å lære barna håndhygiene med vann

Når det gjelder bruk av ozonert vann i barnehage, er Fagernes skeptisk.

– Sånn jeg forstår det, bruker man ozonert vann uten såpe. Barn har ofte smuss og skitt på hendene. Det er behov for såpe for å løse dette opp slik at det skylles av med vannet.  Å skylle hendene under rennende, ozonert vann vil trolig ikke fjerne olje og smuss som sitter litt festet, sier Fagernes.

– Vi anbefaler av samme grunn ikke bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon som metode i barnehager, ettersom det har nedsatt effekt når hendene er synlig tilgriset. Det kan imidlertid være et godt alternativ når de er på tur, og ikke har såpe og vann tilgjengelig. Det er også greit å lære barna en rutine med håndhygiene med mild og god såpe. Det er jo det alternativet de møter i det daglige utenfor barnehagen, sier Fagernes. 

Hun peker også på utfordringer ved bruk av ozongass.

– Det vil være risiko for at noen drikker ozonert vann og man må også være sikker på at det ikke kommer lekkasjer. Umiddelbart tenker jeg at man skal tenke seg nøye om før man monterer dette i barnehager.

Powered by Labrador CMS