– Ikke overraskende

– Dette er veldig interessant, viktig og ikke overraskende, sier Vegard Brun Wyller, om studien som har sett på om Lightning Process kan fungere på ungdom med ME.

Publisert
Professor og overlege Vegard Brun Wyller mener den nye ME-studien er svært spennende. Arkivfoto.
Professor og overlege Vegard Brun Wyller mener den nye ME-studien er svært spennende. Arkivfoto.

Vegard Brun Wyller, som er professor og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus, peker på at Lightning Process (LP)  er nært beslektet med kognitiv terapi.

En nylig publisert studie, antyder at LP, sammen med oppfølging på sykehus, kan ha effekt på ME hos ungdom.

– Kognitiv terapi har allerede en  veldokumentert effekt ved CFS/ME. Vi har en rekke pasienthistorier som indikerer at LP skulle virke, så at det bekreftes i en studie er ikke overraskende. Dessuten passer resultatet godt med funn innenfor nevrovitenskap og stressforskning, er i tråd med kjente modeller for de underliggende sykdomsmekanismene ved CFS/ME, sier Wyller.

– Bør dette bli innlemmet som behandling i offentlig helsevesen?

– I studien fikk alle pasientene et individuelt tilpasset rehabiliteringsprogram. Tilsvarende rehabilitering bør tilbys alle pasienter i Norge også.  I tillegg vil mange ha nytte av kognitiv terapi. LP er en variant av kognitiv terapi, og gir oss mer verktøy i verktøykassen. Men vi vet ikke om dette passer for alle.

– Jeg er enig med førsteforfatteren av artikkelen, som sier at det trengs mer forskning på feltet, sier Wyller.

Powered by Labrador CMS