De som rammes av kroniske smerter har relativt gode sjanser for å bli friske igjen i løpet av det første året. Foto: Gettyimages
De som rammes av kroniske smerter har relativt gode sjanser for å bli friske igjen i løpet av det første året. Foto: Gettyimages

Dårlig prognose når kroniske smerter varer over flere år

Kroniske smerter som har vart lenger enn ett år har relativt dårlige prognoser. Etter mer enn tre år blir bare 8 prosent kvitt smertene.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Studien er publisert i European Journal of Pain, og deltakerne er fra HUNT 3-studien i Nord-Trøndelag.

– Studien viser at de som rammes av kroniske smerter har relativt gode sjanser for å bli friske igjen i løpet av det første året, sier Tormod Landmark, førsteforfatter og postdoktor ved Institutt for psykologi ved NTNU.

38 prosent av de som ble rammet av kroniske smerter hadde fortsatt disse plagene etter ett år.

Dårligere prognoser med tiden
Når smertene varer lenger enn ett år, øker imidlertid sannsynligheten for at plagene vil vedvare.

– Blant de som hadde smerter i over ett år, hadde 60 prosent også smerter etter to år. Dersom man har smerter i over tre år, er sannsynligheten hele 92 prosent for at smertene vedvarer, forklarer Landmark.

De fleste kroniske smertetilstandene var muskel og skjelett-smerter.

Fellestrekk
Forskerne ser at de som har kroniske smerter over lengre tid, har en del fellestrekk.

– Mange sliter med søvnproblemer, depresjon, verste-fall-tenkning og følelse av hjelpeløshet overfor smertene. De samme prediktorene gjelder også for å utvikle kronisk smerte i utgangspunktet, sier Landmark.

Kan påvirke tiltakene
Landmark mener legene kan ta disse faktorene med i regnestykket når de vurderer hvordan de skal agere overfor en person med kroniske smerter.

– De gjør prognosen dårligere, og hvis pasienten sliter med en del av dette, kan det være viktig å sette i verk tiltak før det har gått for lang tid. Hvis pasienten derimot har få tilleggsproblemer av denne typen, og smerten ikke har vart over flere år, er det god sjanse for at det vil gå over av seg selv, sier Landmark.

Viktig å være realistisk
Han mener også at legene bør snakke med pasientene om framtidsutsiktene dersom smertene vedvarer over lang tid.

– Har pasienten hatt kroniske smerter i tre år, er det ikke sannsynlig at dette går over – spesielt ikke hvis pasienten også har tilleggsplager som søvnløshet eller depresjon. Da kan det være viktig å være realistisk, hjelpe pasienten med å akseptere at smerten er en del av livet, og å sette andre mål for å bedre helse og funksjon, sier Landmark.

Powered by Labrador CMS