Forskerne bak studien er Anne Bukten (t.v.), Ingeborg Skjærvø (i midten) og Marianne Stavseth (t.h.). De er alle forskere ved SERAF, UiO og ved RusForsk, OUS. Foto: Øystein Horgmo, UiO, Anne Marie Huck og privat.

Foto:

Studie: Høy dødelighet blant tidligere innsatte

UIO-forskere finner at sikkerhetsnivået i fengselet påvirker risikoen for å dø etter løslatelse.

Risikoen for å dø etter løslatelse er enda større for personer som er blitt løslatt fra et høysikkerhetsfengsel, finner forskere ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved UiO.

– Det ser ut som at sikkerhetsnivået de har sonet på, har sammenheng med dødelighetsrisikoen, selv mange år etter løslatelse, sier Anne Bukten, seniorforsker ved SERAF i en pressemelding.

Studien er gjennomført av forskere i PriSUD-prosjektet ved SERAF, og publisert i Lancet Public Health.

– Vi ønsker å forebygge dødsfall og andre uønskede negative helsekonsekvenser av fengsling. Når vi vet mer om risikoen og dødsårsakene etter løslatelse, kan vi fokusere på forebygging, sier Bukten.

Trenger mer kunnskap

Hun peker på at vi trenger mer kunnskap om alt som skjer rundt soningen. Hvordan påvirker forholdene ved soningen helsen til de innsatte? Hvilke faktorer ved fengslingen er det som påvirker dødeligheten?

– Vi må få mer kunnskap om hva som er de største forskjellene blant dem som soner på høysikkerhetsfengsler sammenlignet med dem som soner på lavsikkerhetsfengsler, sier hun.

– Hvis det er sånn at personer som soner i fengsel med et høyt sikkerhetsnivå har mer problematikk knyttet til psykiske lidelser, er der viktig at fengslene og helsetjenesten i disse fengslene er rustet til å ivareta denne gruppen, mener hun

Forskeren ønsker flere initiativer som ivaretar helsebehovene til personer i fengsel og peker på alt fra folkehelsetiltak til kartlegging og behandling av rusbruk.

Powered by Labrador CMS