HAUKELANDSFORSKERE: Legene og forskerne Olav Mella (t.v.) og Øystein Fluge er henholdsvis siste- og førsteforfatter av den nye studien. Foto: Tor Erik H. Mathiesen
HAUKELANDSFORSKERE: Legene og forskerne Olav Mella (t.v.) og Øystein Fluge er henholdsvis siste- og førsteforfatter av den nye studien. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

ME: Forlenget behandling med rituximab ga mer langvarig effekt

Pasienter med ME/CFS får forlenget effekten av rituximab ved vedlikeholdsbehandling, ifølge en norsk studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Vi har sett på om vedlikeholdsbehandling kan forlenge effekten, men vil være svært forsiktige med å si noe om hvor stor andel av ME-pasienter som gruppe som vil kunne ha effekt av rituximab. Øystein Fluge, kreftoverlege ved Haukeland universitetssjukehus

Det viser en såkalt eksplorative fase II-studie som Haukelands-forskere står bak. Dette er en åpen fase II-studie som har sett på dose-respons-forholdet.

Hovedmålet med studien, som nylig er publisert i PLoS One, var å se om vedlikeholdsbehandling forlenger effekten av legemiddelet rituximab hos pasienter med ME/kronisk utmattelsessyndrom (CFS). 
– For oss ser ut som om å forlenge behandlingen, gir en mer langvarig effekt enn kortere behandlingsvarighet, og det er nok hovedbudskapet, sier førsteforfatter Øystein Fluge til Dagens Medisin.
Han er kreftoverlege ved Haukeland universitetssjukehus.
Ikke randomisert
I alt 29 pasienter inngikk i studien, og 28 av dem fikk vedlikeholdsbehandling i 15 måneder. 18 av de 28 hadde klinisk respons, av gjennomsnittlig varighet 97 uker innenfor observasjonstiden på tre år.
– Responsvarigheten er betydelig forlenget når vi gir vedlikeholdsbehandling med rituximab-infusjoner, sammenlignet med resultatene fra studien vår som ble publisert i 2011. En stor andel av responderne hadde en betydelig bedring av symptomene og klar endring av målte livskvalitetsparametre. Men andelen som har effekt av behandlingen er omtrent den samme.
– Dette er ingen randomisert og placebokontrollert studie, det er få pasienter og noen av de samme pasientene som deltok i den første studien er også med i denne, så det er en klar begrensning. Vi har sett på om vedlikeholdsbehandling kan forlenge effekten, men vil være svært forsiktige med å si noe om hvor stor andel av ME-pasienter som gruppe som vil kunne ha effekt av rituximab, understreker Fluge.
Også med i første studie
I 2011 publisert kreftlegene Øystein Fluge og Olav Mella de første resultatene av en randomisert studie som viste effekt av rituximab på pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS)/ME. Nå er de henholdsvis første- og sisteforfatter av den åpne fase II-studien.
Fluge forteller at ni av de 29 pasientene i studien var med i placebogruppen i den første studien.
– Ingen av disse ni hadde bedring på placebo, mens nå viste syv av de ni pasientene klinisk respons. Noen vil riktignok kunne innvende at de denne gangen har visst at de fikk medisin, i motsetning til i den første studien.
Det var også 10 av de 29 i den nye studien som fikk rituximab i den første studien. Tre av disse 10 hadde ingen klinisk signifikant respons den gang, de øvrige syv hadde respons, men hadde fått seinere tilbakefall.
– Det at vi har med pasienter fra første studien, gjør estimatet for responsrate litt usikkert.
Får tiltagende symptomer
Studien på vedlikeholdsbehandling ble avsluttet februar 2014. Fluge forteller at 11 av de 18 som hadde klinisk respons, fortsatt hadde stabil respons etter tre år. Han viser også til resultater som ikke er publisert i studien:
– Det siste året, etter at studien ble avsluttet, har 4-5 av disse 11 igjen fått tiltagende symptomer. Dette er som forventet, hvis vi tenker at dette er en variant av en immunologisk sykdom. Samtidig har noen vært helt uten tilbakefall i fem år, og vi har ikke helt forstått mekanismene ved dette, sier Fluge.
Pågående randomisert studie
Fluge og Mella leder nå en pågående randomisert, placebokontrollert og dobbeltblindet fase III- studie, som omfatter fem ulike sentre i Norge.
– Mye av protokollen er basert på det vi lærte i denne åpne fase II-studien, og det var også noe av hensikten med den nylig publiserte studien.

I den pågående studien er nå 132 av 152 pasienter inkludert, og Fluge regner med at den siste inkluderes over sommeren.

– Studien avblindes og analyseres når sist inkluderte pasient har vært gjennom 24 måneders observasjon, altså litt over to år fra nå. Det største spørsmålet i dag er hvor representative resultatene våre så langt er for ME-pasienter som gruppe. Vi vet altså ikke svar på dette før resultatene fra den pågående langt større studien er klare. Den nye randomiserte studien vil enten bekrefte eller avkrefte om andelen som har effekt gjelder en stor gruppe, sier Fluge.
Støtter hypotesen
Fluge er klar på at er han ganske sikker på at rituximab har effekt hos en undergruppe av ME-pasienter.
– De nye dataene på dose-respons styrker det vi så i den første studien, men med begrensninger. Dette støtter antakelsen om at hos en sub-gruppe pasienter, kan ME og CFS være en variant av en autoimmun sykdom. Mønsteret for respons og tilbakefall etter rituximab-intervensjon stemmer overens med responsforløp ved andre erkjente autoimmune sykdommer, sier Fluge.
Oppgitte interessekonflikter: Haukeland universitetssjukehus har søkt, og delvis fått innvilget, patent for behandlingsprinsippet B-celle-deplesjon ved ME/CFS. Øystein Fluge og Olav Mella er navngitt i søknaden som «oppfinnere», men oppgir ingen øvrige interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS