PARADOKSALT: Studien viser paradoksalt nok at travle leger med lange lister ser pasienter som får forskrevet vanedannende medisiner oftere enn leger med kortere lister – som i større grad gir pasienten resept over telefon. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
PARADOKSALT: Studien viser paradoksalt nok at travle leger med lange lister ser pasienter som får forskrevet vanedannende medisiner oftere enn leger med kortere lister – som i større grad gir pasienten resept over telefon. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

6 av 10 vanedannende medisiner til eldre skrives ut via telefon

Ifølge retningslinjene bør fastlegen møte pasienten når vanedannende legemidler forskrives. Men slik er ikke virkeligheten.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

OPPMØTE:– Det er viktig at pasienten kommer, slik at man kan vurdere å fjerne medisinen eller finne andre alternativer, sier førsteforfatter Anne Cathrine Sundseth, Avdeling for allmennmedisin ved UiO.
OPPMØTE:– Det er viktig at pasienten kommer, slik at man kan vurdere å fjerne medisinen eller finne andre alternativer, sier førsteforfatter Anne Cathrine Sundseth, Avdeling for allmennmedisin ved UiO.

62 prosent av vanedannende legemidler til eldre skrives ut uten at fastlegen har pasienten foran seg.

Dette viser en studie som har sett på forskrivingen av sovemidler, sterke smertestillende og beroligende medikamenter til hjemmeboende personer over 70 år. Studien er publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Indirekte konsultasjoner
Data fra 148 fastleger ble samlet inn gjennom åtte måneder. Førsteforfatter Anne Cathrine Sundseth kategoriserte forskrivingene som direkte konsultasjoner, som skjedde ansikt til ansikt, eller indirekte konsultasjoner som skjedde via en tredjepart, telefon eller mail.

 – Vi så at 62 prosent av forskrivingene skjedde indirekte, forklarer Sundseth ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Ifølge retningslinjene skal pasienter som går på benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider, ses regelmessig av lege, sier Anne Cathrine Sundseth til Dagens Medisin.

Hun understreker at det er viktig å møte pasientene som går på disse medisinene.

– Slik kan legen registrere hvordan pasienten har det – og om det fortsatt er behov for medisinene. Legen kan også finne eventuelle bivirkninger, vurdere effekten av medisinene og finne ut om pasienten tar medisinen riktig.

Store pakker
Studien viser også at 66 prosent av forskrivingene var av store pakker – 50 tabletter eller mer. Pasientene skal helst stå på denne type medikamenter i kort tid.

– Det er lettere å sikre det ved forskriving av mindre pakker. Mange eldre kan bli plaget med svimmelhet av å bruke disse medisinene over lang tid. Dette kan føre til fall. Dessuten vil virkningen avta over tid, mens bivirkningene kan øke. Derfor er det viktig at pasienten kommer til time, slik at man kan vurdere å fjerne medisinen eller finne andre alternativer. Kanskje er pasienten deprimert og trenger andre typer hjelp.

Her må vi fastleger se nærmere på egen praksis. Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Mindre mobile
Sundseth legger ikke skjul på at det er vanskelig å følge retningslinjene.

– Mange eldre er mindre mobile, og det kan være tungvint for dem å komme seg til legen. Av og til kan det være riktig å forskrive en ny resept uten legebesøk. Men da bør vi sette opp en legetime etterpå, der vi blant annet forklarer hva slags bivirkninger medisinene kan gi.

Studien viser paradoksalt nok at travle leger med lange lister ser disse pasientene oftere enn leger med kortere lister.

– Dette kan ha sammenheng med tilgjengelighet: De med fulle lister er trolig på kontoret hver dag og kan kanskje lettere få plass til en ekstra konsultasjon, sier Sundseth.

 Jo eldre pasientene var, desto større var sannsynligheten for at resepten ble skrevet ut etter indirekte kontakt.

Vanskelig
Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), sier dette er en kjent og vanskelig problemstilling.

– Det bør helst ikke være slik at over 60 prosent av forskrivingene gjøres via telefon, her må vi fastleger se nærmere på egen praksis. Vi kan nok ikke unngå dette helt, men det beste og tryggeste er om man treffer pasienten i en konsultasjon. Det er vanskelig for mange eldre å slutte helt med denne type medikamenter som de har brukt over flere år.

Powered by Labrador CMS