OUS-leger tilbakeviser uforsvarlig behandling

Leger ved Oslo universitetssykehus avviser påstander fra Legemiddelindustrien om at behandling av pasienter med øyesykdom ikke er forsvarlig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

I et blogginnlegg på Dagens Medisin 11. oktober går leder av Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem, hardt ut mot Statens legemiddelverk og mener at Legemiddelverket setter økonomisk gevinst foran pasientsikkerhet når det gjelder behandling av øyesykdommen aldersrelatert makuladegenerasjon (våt AMD).
Stridens kjerne er behandling med to ulike legemidler: Avastin som ikke har godkjent indikasjon ved våt AMD, og Lucentis, som er godkjent for denne sykdommen. 
I et debattinnlegg her på Dagens Medisin går nå leger ved Oslo universitetssykehus (OUS) hardt ut mot Bekkemellem og hevder av lederen av Legemiddelindustrien kommer med faktafeil og skremselspropaganda overfor pasientene.
Ikke holdepunkter
Avdelingsleder Ketil Eriksen ved Øyeavdelingen avviser at norske leger gir uforsvarlig behandling og støtter Legemiddelverket i at de to legemidlene er likeverdige.
– Vi mener at de studiene som foreligger ikke gir holdepunkter for å si at behandling med Avastin går utover pasientsikkerheten, sier avdelingsleder Ketil Eriksen ved Øyeavdelingen på OUS til Dagens Medisin.
– Men studier viser signifikant flere mage- og tarmbivirkninger ved Avastin?
– Ja, det er riktig, men artikkelforfatterne sier selv at antallet med disse plagene er liten og at forskjellen kan være tilfeldig. Ut fra den kunnskapen vi har i dag, mener vi det er trygt å behandle med Avastin. Dersom studier fremover vil vise forskjeller i virkning, eller bivirkninger, må vi gjøre en ny vurdering, påpeker Eriksen.
Store prisforskjeller
Ifølge de fire OUS-ansatte som står bak leserinnlegget, vil staten få økte kostnader til behandling på minst 250 millioner kroner i året dersom Lucentis utelukkende brukes ved våt AMD, sammenlignet med bruk av Avastin alene.
– Vårt anslag på over 250 millioner er et forsiktig anslag, regnet ut fra 30.000 injeksjoner totalt i året. Bare ved OUS gir vi 10.000 injeksjoner årlig. Én injeksjonsampulle med Lucentis koster 9268 kroner, ifølge Felleskatalogen. Ved Avastin, som koster 3147 kroner for ett hetteglass,  kan vi bruke disse 4 ml til minimum ti pasienter, og det gir en kostnad pr. injeksjon på drøyt 300 kroner, sier Eriksen.
Samfunnsøkonomi
Han legger til at legene først og fremst er opptatt av god behandling for pasientene, men at det økonomiske også spiller en rolle. Begge legemidlene må dekkes av sykehusenes egne budsjetter.
– I siste instans er dette også et samfunnsøkonomisk spørsmål. Vi må hele tiden også tenke på pris, og så lenge vi vurderer at begge legemidlene er likeverdige, ser vi ingen grunn til å belaste sykehusbudsjettet mer enn nødvendig. Vi pleier å bruke Avastin som førstevalg, men dersom effekten ikke er god nok, prøver vi Lucentis. Det kan også gå andre veien, sier Eriksen.
Norsk studie
I Norge pågår nå en studie som sammenligner de to legemidlene. Eriksen forteller at dataene ikke kan åpnes før om tidligst ett år – med mindre det skulle forekomme alvorlige hendelser, og at forskerne derfor ikke kan si noe om foreløpige resultater.
– Er det store forskjeller i fagmiljøet på bruk av de to legemidlene?
– Det er nok noen forskjeller mellom sykehusene, men jeg tror at i hvert fall universitetssykehusene behandler som oss, med i hovedsak Avastin, men også Lucentis, svarer Eriksen.

Powered by Labrador CMS