ANERKJENNELSE:– Å få mest mulig ut av kostbare legemidler og til pasientens beste, passer veldig godt med vår forskningsprofil. Jeg ser fram til resultatet av denne europeiske satsingen, sier Diakonhjemmet-direktør Anders Mohn Frafjord. Arkivbilde: Vidar Sandnes

Foto:

Diakonhjemmet får EU-millioner til forskning på leddgikt: – En anerkjennelse

Som en del av det europeiske SQUEEZE-samarbeidet skal sykehuset undersøkelse hvordan kjente legemidler kan brukes mer effektivt.

Publisert

Diakonhjemmet Sykehus får 13 millioner kroner (1,25 millioner euro) etter søknad på en EU-utlysning som ble publisert i oktober 2021. I utlysningen ble det søkt etter prosjekter som bruker biomarkører for å optimalisere behandlingen av kroniske sykdommer med medisiner som allerede er på markedet. Det skriver sykehuset på egne nettsider. 

En del av dette er SQUEEZE-samarbeidet, som består at 13 institusjoner fra ni forskjellige land, og som fikk ti millioner euro for forskning på behandling av leddgikt. Prosjektets navn spiller på det å skvise (squeeze) ut ekstra effekt av kjente legemidler.

– Internasjonal anerkjennelse

Anders Mohn Frafjord, administrerende direktør for Diakonhjemmet Sykehus, sier at EU-midler henger høyt, og at han vil gratulere til revmamiljøet for tildelingen.

– Den er en internasjonal annerkjennelse av forskningskompetansen og potensialet vi har ved vårt sykehus. Å få mest mulig ut av kostbare legemidler og til pasientens beste, passer veldig godt med vår forskningsprofil. Jeg ser fram til resultatet av denne europeiske satsingen, sier Frafjord.

Fortløpende justering av dosen

Diakonhjemmet har i prosjektet ansvaret for en arbeidspakke på såkalt terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM), og skal levere kliniske data og biobank fra flere av sykehusets studier til epidemiologiske analyser som sammenstiller data fra flere land.

En klinisk studie for å undersøke effekten av proaktiv TDM ved bruk av biologiske legemidler som administreres subkutant vil være sentralt for arbeidet. Det vil si at man undersøker om man får bedre effekt av behandlingen dersom man fortløpende justerer dosen av legemidlene etter måling av serumkonsentrasjoner. Studien er planlagt som en multisenter, multinasjonal studie. Forskningen for å finne riktig medikament til riktig person gjennomføres hovedsakelig ved sammenstilling av store mengder data, både fra kliniske data og biobank materiale, fra kliniske studier, behandlingsregistre og journaldata fra hele Europa.

Powered by Labrador CMS