SISTE LEVEDAGER: Mer enn fire av ti eldre enn 65 år i Norge og med en kreftdiagnose, døde på sykehus i 2010, ifølge en ny internasjonal studie. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Mange med en kreftdiagnose dør på sykehus

Langt flere eldre kreftsyke i Norge dør på et akuttsykehus enn pasienter med kreft i Nederland og USA.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En studie nylig publisert i JAMA har sett på blant annet andelen kreftsyke som dør på et akuttsykehus i disse syv landene: Norge, Nederland, Belgia, Tyskland, England, Canada og USA.
Mens 29,4 prosent av kreftpasientene i Nederland og 22,2 prosent av eldre med en kreftdiagnose i USA dør på et akuttsykehus, er andelen 44,7 prosent i Norge.
I England dør 41,7 prosent av kreftpasientene på sykehus, mens tilsvarende andel er på 38,3 prosent for Tyskland I Belgia og i Canada dør drøyt halvparten av kreftpasientene på et sykehus.
De retrospektive dataene er innhentet for 2010 og omfatter i alt over 211.000 pasienter eldre enn 65 år som er diagnostisert med kreft.
Siste levemåneder
Norge og England har høyere andel som dør på akuttsykehus, høyere andel sykehusinnleggelser og antall liggedøgn.
De siste seks levemånedene var mellom 82,6 og 88,7 av kreftpasienter i Norge, Belgia, Canada og England innlagt på sykehus.

Selv i land med relativt liten andel pasienter som døde på akuttsykehus, var fire av ti med kreft innlagt I gjennomsnitt fem dager den siste levemåneden sin.
Helsekostnadene i Norge var blant de høyeste, mens England var blant landene med lavest kostnadsnivå.
Cellegift
Andelen pasienter som fikk cellegift siste seks levemåneder var nest lavest i Norge, med 23,7 prosent. Nederland lå lavest med drøyt 18 prosent, mens hele 38,7 prosent fikk cellegift i USA.

Den siste levemåneden var det imidlertid bare drøyt én av ti i USA som fikk cellegift. Her lå Norge lavest, med en andel på bare 4,8 prosent.

Forskerne påpeker svakheter ved studien, som at de har inkludert pasienter med en kreftdiagnose, men at det ikke er gitt at de døde som følge av kreft. Andre svakheter er at kilder for dataene og kostnader/finansiering ikke er helt sammenlignbare på tvers av landene. Andre forskjeller kan være bruken av hospice.

Helseutgiftene er beregnet ut fra akuttinnleggelser.

Les hele studien her.

Powered by Labrador CMS