Kan vinne tresifret antall millioner til kreftforskning

Kreftforsker Stein Kaasa er med i et konsortium som er et av elleve forskerlag som har gått videre fra første søknadsrunde i tildelingskonkurransen Cancer Grand Challenges.

Publisert
KAN-VINNE: – Innenfor vårt område er vi en av to gjenværende søkere. Slik at hvis det blir tildelt til vårt område har vi femti prosent sjanse. Men hele området kan også bli valgt vekk, sier kreftforsker Stein Kaasa. Foto: Lena Sæternes
KAN-VINNE: – Innenfor vårt område er vi en av to gjenværende søkere. Slik at hvis det blir tildelt til vårt område har vi femti prosent sjanse. Men hele området kan også bli valgt vekk, sier kreftforsker Stein Kaasa. Foto: Lena Sæternes

Finansieringsplattformen deler ut 80 millioner pund. Vinnerne mottar 20 millioner pund hver, som tilsvarer over 200 millioner norske kroner.

Cancer Grand Challenges er en global finansieringsplattform som ble opprettet i 2020 av Cancer Research UK og National Cancer Institute fra USA. I beskrivelsen står det at støtte fra Cancer Grand Challenges gis til radikalt nytenkende samarbeidsprosjekter som har som mål å løse de store utfordringene innenfor kreft.

– Hvem er det du søker sammen med?

– Jeg er en del av et konsortium hvor jeg søker sammen med forskere fra hele verden, blant annet fra USA, Canada, Tyskland, Japan og England. I denne type forskningskonkurranse skal det være internasjonalt samarbeid og fremragende forskere som deltar. En av dem er professor Vickie Baracos fra University of Alberta i Canada, sier Stein Kaasa, professor ved Avdeling for kreftforskning ved Universitetet i Oslo.

– Det er ganske kult dette. Det er søknadsrunde en gang i året, og det er spesifikke felt eller områder det ønskes søknader til. I år var det over 160 søkere til de forskjellige områdene. Vi er i ernæring og kakeksi.

– Kan ta vekk hele områder

Ifølge Store Norske Leksikon er kakeksi en tilstand som kjennetegnes ved tap av vekt og muskelmasse i tillegg til andre symptomer som utmattelse og nedsatt matlyst, og ses først og fremst hos kreftpasienter. Tilstanden fører til redusert fysisk funksjon og livskvalitet. Kakeksi gjør at pasient tåler kreftbehandling dårligere.

– Av de over 160, jeg tror det var 167 søkere, var det elleve som gikk videre til neste runde. Vi gjorde det og er veldig fornøyd med bare å gå videre.

– Hvor mange som vinner eller får midler, det sier de aldri. De kan velge å gi til alle områdene som er igjen, eller de kan ta vekk hele områder, de sitter med absolutt definisjonsmakt.

– Innenfor vårt område er vi en av to gjenværende søkere. Slik at hvis det blir tildelt til vårt område har vi femti prosent sjanse. Men hele området kan også bli valgt vekk.

– Setter kreft, ernæring og underernæring på kartet

– Hvilken ringeffekt vil det ha for forskning i Norge og ved Universitetet i Oslo hvis dere skulle vinne?

– Stor effekt. Dem som er i konsortiumet er ledene forskere på basale og molekylære områder, vi skal bidra med klinisk del. Det er det som er så positivt med dette, det gir moment til samarbeid. Dette er noen av de beste grunnforskerne fra rundt om i verden. Det vil gi ringvirkninger på den måten at andre får anledning til samarbeid, nettverksbygging. Lille Norge blir en del av noe større. For eksempel postdoktorer får en god anledning til internasjonalt samarbeid. 

– Det vil også gi mulighet til å invitere noen av de aller fremste til oss. Jeg har stor tro på slikt samarbeid.

– I tillegg bidrar det til å sette kreft, ernæring og underernæring på kartet. Det gir et veldig momentum.

– Hva er neste steg i prosessen?

– Det er en to-trinns søkerrunde. I den første runden var det en ti siders skisse som ble sendt inn. Nå er det 40-50 sider med en eksakt beskrivelse av hva, hvordan og når vi skal jobbe i en fem-seks-syv års periode. Den skal sendes inn til høsten. Deretter blir det kanskje også et intervju i London.

– Vi har litt arbeid foran oss.

Powered by Labrador CMS