TIDLIG DIAGNOSE: – Det er viktig å få en tidlig diagnose ved kreft i bukspyttkjertelen, sier gastrokirurg og overlege Jon Arne Søreide ved Stavanger Universitetssjukehus. Foto: Espen Mills Foto:

Forventer flere døde av pankreaskreft enn brystkreft

– De som blir operert har en bedre prognose, sier professor og overlege Jon Arne Søreide ved Stavanger Universitetssjukehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I dag er den internasjonale dagen for pankreaskreft, det vil si kreft i bukspyttkjertelen.

Ifølge en fransk studie lagt frem i oktober på UEG Week, den årlige kongressen til europeiske gastroenterologiske foreningen, vil antallet dødsfall i EU-landene i løpet av neste år overstige antallet døde av brystkreft – henholdsvis 91.500 og 91.000 dødsfall.

Prognosen for kreft i bukspyttkjertelen har knapt blitt bedre i løpet av de siste 40 årene. I Europa er median femårsoverlevelse på bare 3 prosent. Og europeiske tall viser en median levetid på bare 4,6 måneder, ifølge UEG.

825 rammet i fjor
I Norge ble det rapportert inn til Kreftregisteret i alt 825 nye tilfeller av pankreaskreft i fjor. I gjennomsnitt lever disse kreftpasientene i cirka seks måneder.

Kreftformen oppdages ofte sent og har hos mange allerede spredd seg ved diagnosetidspunktet. I europeisk sammenheng er det over 60 prosent som sier de ikke har noen kunnskap om denne kreftformen.

Operasjon bidrar til forlenget levetid, ifølge professor og overlege Jon Arne Søreide ved Stavanger Universitetssjukehus.

– De som kan opereres har en bedre prognose, sier gastrokirurg Søreide til Dagens Medisin.

Bedre operasjonsresultat
Han er førsteforfatter av en studie publisert i august i år. Forskerne har sett på alle pankreas-operasjoner gjennomført i perioden 1986 og 2012.

Studien inkluderer 219 pasienter. Dødeligheten 30 dager etter operasjon ble signifikant redusert for pankreaskreft-pasientene, fra en andel på 16,1 prosent i 1986 til 3,5 prosent i 2012.

Også andelen reoperasjoner etter pankreaskirurgi sank, fra 37,1 prosent til 8,4 prosent. Og median oppholdsdøgn på intensivavdeling endret seg fra tre til null dager.

– Nå med dagens multidisiplinære tilnærming, viser de postoperative resultatene at operasjon for pankreaskreft er en trygg kirurgisk behandling, poengterer Søreide.

Økt forekomst
Innen 2025 kan pankreaskreft være den tredje hyppigste årsaken til død av kreftsykdom i Europa, etter lungekreft og tarmkreft. I dag ligger pankreaskreft som nummer fire på listen.

Også forekomsten av kreft i bukspyttkjertelen forventes å øke, ifølge artikkelforfatterne av den franske studien estimeres en økning  i Europa på 25 prosent innen 2025.

UEGs ekspert på pankreaskreft, professor Matthias Löhr ved Karolinska Institutet, uttaler i en pressemelding:

– Overlevelsen ved pankreaskreft er dårligere enn for noen annen krefttype. Derfor er det vesentlig at pasienter får en diagnose så tidlig som mulig for å kunne bli operert. Operasjon er i dag eneste behandling som kan gi en mulighet for helbredelse.

Powered by Labrador CMS