Fant lovende kombinasjon ved kreft

Funksjonell MR-avbildning kombinert med molekylære analyser er et svært lovende verktøy i evaluering av behandlingseffekter ved prostatakreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Slik konkluderer sivilingeniør Kathrine Røe i doktoravhandlingen, som hun forsvarer under en disputas ved Radiumhospitalet i dag, 13. mars.

– Denne kombinasjonen kan også brukes til å identifisere nye angrepspunkter for forbedret, individualisert kreftbehandling, sier hun i anledning disputasen.

Kan forutsi behandlingseffekt
I avhandlingen “Treatment response evaluation in experimental prostate cancer by functional magnetic resonance imaging and molecular profiling” viser Røe at blodgjennomstrømningen i kreftsvulstene øker når hormonresistent sykdom utvikler seg.

Hun fant spesifikke endringer i biologiske prosesser som kan benyttes til å målrette og dermed forbedre behandlingen.

Studiene viste også at en matematisk prediksjonsmodell som benytter flere måleparametere fra funksjonell MR-avbildning allerede tidlig i behandlingen pålitelig kan forutsi endelig behandlingseffekt.

Kathrine Røe brukte magnetisk resonans (MR)-avbildning og molekylære analyser til å kartlegge forandringer som skjer i prostatakreftsvulster når disse blir resistente mot behandling.

Brukte eksperimentelle modeller
Doktoranden forteller at prostatakreftcellenes vekst stimuleres av mannlige kjønnshormoner. For pasienter med aggressiv prostatakreft brukes derfor hormonbehandling til å hemme veksten, ofte i kombinasjon med strålebehandling eller kirurgi.

– Dessverre er effekten av hormonbehandlingen forbigående, og mange pasienter utvikler uhelbredelig, hormonresistent prostatakreft.

Ved hjelp av eksperimentelle prostatakreftmodeller undersøkte hun om funksjonell MR-avbildning kan brukes til å evaluere behandlingseffekter. Slik avbildning gir i tillegg til vevets anatomi også informasjon om biologiske funksjoner. Ved hjelp av molekylære analyser av prostatakreft fra flere sykdomsstadier fant hun også ut hvilke biologiske prosesser som aktiveres under utvikling av hormonresistent sykdom.

Evalueres i klinisk studie
Resultater fra avhandlingen evalueres for tiden i en klinisk studie for prostatakreftpasienter.

Powered by Labrador CMS