Effekt av bemcentinib hos relapserende AML-pasienter

Legemiddel utviklet av selskap i Bergen prøves ut for pasienter med relapserende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML).

Publisert Sist oppdatert

ASH (Dagens Medisin): En studie som undersøker bruk av AXL-hemmeren bemcentinib, viser median totaloverlevelse (OS) på over 13 måneder hos relapserende pasienter.

Øverst kan man se innlegget «Mot presisjonsmedisin for AML?», Gjertsens innlegg fra DM Arena post-ASH møte 16. desember.

Bemcentinib er et utprøvende legemiddel som utvikles av BergenBio.

Pasientene studien undersøker har tilbakefall (relapserende) eller behandlingsresistent (refraktær) akutt myelogen leukemi (AML) og var ikke egnet for intensivbehandling, men kun for lavdose cytarabin.

Behandlingsregimet har ifølge studien vanligvis en median totaloverlevelse på under 6 måneder.

– Klinisk nytte
– Refraktære pasienter viste ikke noen respons, og hadde bare 5.3 måneder OS. Men det var bare sju av 27 pasienter. Pasientene hadde en klinisk nytte av å delta ved eksempelvis å oppleve deltakelsen som noe bra, men levde ikke lenger, sier Bjørn Tore Gjertsen som er sisteforfatter på studien.

Gjertsen er professor i hematologi ved Universitetet i Bergen og overlege på Haukeland universitetssjukehus.

Han opplyser at tjue av pasientene som har deltatt i studien, har vært på Haukeland. Mediant var pasientene 75 år gamle.

– Konklusjonen på studien blir at bemcentinib klarer å aktivere B-celler og T-celler, hos de som responderer. Dette viser at behandlingsprinsippet fungerer og at lavdose cytarabin sammen med bemcentinib er tolerert og effektivt. 

Vil gjøre placebostudie
Gjertsen sier at neste steg nå blir å gjøre en større placebokontrollert studie, kanskje på om lag hundre til to hundre pasienter. 

– Legemidlet er godt tolerert. Det som er helt sikkert er at vi vil trenge ulike behandlingsalternativer ved tilbakefall. Særlig hos pas som har komorbiditeter. Da er virkningsmekanismen til bemcentinib interessant. 

Forskeren peker på at behandlingsregimet er viktig for alle pasienter som får tilbakefall av sykdom, etter en komplett remisjon. 

– Personlig håper jeg at dette kan gjøre sykdommen kronisk hos eldre pasienter med andre sykdommer. Det har vært en viktig motivasjon for å delta i forskningen. 

Gjertsen viser til at behadnlingsarmen med lavdose-cytarabin er en av fem armer i fase 2-studien på bemcentinib. 

– Tidligere har vi hatt en behandlingsarm med decitabin og bemcentinib.  Hypometylerende behandling som decitabin er nå standardbehandling for AML, og som monoterapi klart mer effektiv enn lavdose cytarabin hos de fleste pasienter. Den tidligere studiearmen med decitabin-kombinasjon kom ikke så bra ut som lavdose cytarabin, og det var overraskende. Disse dataene går altså mot vår egen «investigator bias» og tro på hypometylerende behandling. Dette tyder på at nye kombinasjoner med lavdose cytarabin kan ha en plass fremover. Jeg ser frem til en fremtidig kontrollert studie med bemcentinib for AML med tilbakefall. 

Interessekonflikter: Eierskap og styremedlem: Kinn Therapeutics AS, Alden Cancer Therapy II. Oppgaver som konsulent og rådgiver: BerGenBio, Novartis, Astellas Pharma, Incyte, MSD (Norge) AS, AstraZeneca AS. Foredrag: Abbvie, Pfizer, Sanofi Genzyme, Oslo Cancer Cluster, Novartis, Jazz Pharmaceuticals.

Powered by Labrador CMS