Blokkerer selvmordsgen ved leukemi

Det er lite gunstig å testbehandle leukemi med hemmeren Roscovitine dersom kreftcellene har evnen til å produsere selvmordsprotein.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Det viser seg at denne hemmeren av en gruppe cellesyklusregulatorer blokkerer cAMP-aktivering av selvmordsgen.

Dette oppdaget biologen Sjur Huseby under doktorgradsarbeidet som han har utført ved Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen. 17. februar forsvarer han sine funn ved genregulering i celledød og cellevekst under en disputas ved universitetet.

Undersøkte genaktivering og -deaktivering
I avhandlingen “The cAMP regulated transcriptome. Relation to cell proliferation and death” undersøkte Huseby aktivering og deaktivering av gen i leukemiceller, nerveceller og leverceller. Han studerte regulering forårsaket av et “universelt” signalmolekyl (cAMP), som videreformidler et signal fra cellens omgivelser til andre deler innen samme celle.

De aktuelle cellene var dyrket i kultur, og han målte utrykket for omlag 15.000 gener med og uten aktivering av cAMP.

- Selv om alle celletypene fikk lik behandling, var det svært ulikt hvilke gen som ble regulert. Kun noen få gen viste samme respons i alle celletypene. Dette viser at cAMP-signalet også på genuttrykksnivå er svært cellespesifikt, framholder han i anledning disputasen.

Studerte genuttrykket i cellene
Han forklarer at cAMP-signalisering foregår via ulike typer mottakere, det vil si proteiner som binder cAMP i cellen. Huseby kartla hvordan disse mottakerene påvirker genutrykket i de ulike celletypene.

- Resultatene viser at den mest kjente mottakeren spiller hovedrollen i cAMP-regulert genutrykk, men i nerveceller er det mulig at en nylig oppdaget cAMP-mottaker - Epac - også påvirker hvordan denne mottakeren regulerer genuttrykk, forteller han.

Protein gir kreftcelledød
Blant de mange regulerte genene i disse celletypene var det, ifølge doktoranden, et svært interessant gen som bare ble aktivert i leukemicellene. Økt uttrykk av dette genet gjør at cellen produserer proteinet Bim, et selvmordsprotein som fører til nøye kontrollert celledød (apoptose).

Gjennom en serie eksperimenter fant Huseby at økt produksjon av dette proteinet alene kan forklare hvorfor leukemicellene dør ved cAMP-stimulering. Videre fant han at en kjent hemmer (Roscovitine) av ei gruppe cellesyklus-regulatorer blokkerte cAMP-aktivering av dette selvmordsgenet.

- Forskere som tester ut Roscovitine i kreftbehandling bør være klar over denne effekten, fordi det kan være lite gunstig å gi behandling som blokkerer denne egenskapen dersom kreftcellene har evnen til å produsere selvmordsproteinet, påpeker Huseby.

Powered by Labrador CMS