FORSKER: – Vi ønsker å finne bakterier som kan være relevante ved å påvirke effekten av immunterapi for lungekreft, sier overlege Odd Terje Brustugun ved Drammen Sykehus. 

Foto: Vidar Sandnes

Undersøker om tarmflora kan påvirke effekt av immunterapi

Forskere på Drammen Sykehus starter opp tarmflorastudie for å finne bakterier som kan gi økt effekt av immunterapi for lungekreft. Nå ønsker de flere sykehus med i studien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi har hatt en biomarkørstudie uten avføringsprøver gående en stund, hvor vi har samlet blodprøver og vevsprøver fra pasienter som starter og behandles med immunterapi, sier Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder i Norsk lungekreftgruppe.

Han forklarer prosjektet nå utvides, ved at de også skal ta avføringsprøver og gjøre detaljert ernæringskartlegging for pasientene.

– Vi ønsker å finne bakterier som kan være relevante ved å påvirke effekten av immunterapi for lungekreft. Derfor skal vi ta prøver av tarmfloraen hos lungekreftpasienter som får immunterapi, sier Brustugun til Dagens Medisin. 

Norsk test
Det er det norske selskapet Bio-Me som utvikler testene, og foreløpig samarbeider de med Drammen Sykehus. Bio-Me vil analysere avføringsprøver fra pasientene som behandles for lungekreft med PD-1-hemmer.

– Selskapet skal analysere DNA-et i avføringsprøvene og lage en profil. Dette gjør de med sekvenseringsanalyser av arvestoffet. Vi tester sekvenseringen opp mot behandling som brukes i klinisk praksis – som for disse pasientene i hovedsak er pembrolizumab, sier forskeren.

TESTEN: – Vi har en visjon om å lage tester som undersøker tarmbakterier, for å avdekke hvordan det kan bidra til presisjonsmedisin, sier Morten Isaksen i Bio-Me til Dagens Medisin.  Foto: privat

Brustugun påpeker arbeidet også kan avklare om det er visse antibiotika man bør unngå før behandling med immunterapi.

– Nå ønsker vi å inkludere flere sykehus i landet, sier Brustugun og viser til at de sykehusene som vil være med på studien kan melde seg. 

Bakterietilskudd?
Brustugun forklarer at er formål med å identifisere bakterier hos pasietene som får god effekt av immunterapi, er at man da kan tilføre eventuelle bakterier som mangler hos dem hvor effekten ikke er god.

– Vi lurer på om det er mulig å overføre tarmflora fra pasienter som er såkalte respondere, slik at antatte non-respondere kan få en bedre effekt. Man kan tenke tarmfloraen kan påvirkes via bakterietilskudd som likner på melkesyrekapsler. Dette har hatt god effekt i dyreforsøk.

Grunder: Vil etablere seg som «testen»
Daglig leder Morten Isaksen i Bio-Me forteller at de håper å kunne etablere en testplattform for tarmbakterier, som blir aktuell i kreftbehandling. 

– Vi har en visjon om å lage tester som undersøker tarmbakterier, for å avdekke hvordan det kan bidra til presisjonsmedisin, sier Isaksen til Dagens Medisin. 

Forskeren har en doktorgrad i bioteknologi ved UIO, og startet selskapet Bio-Me som holder til i Forskningsparken i Oslo, i 2016.

16 millioner i støtte
Nylig fikk selskapet 16 millioner i såkalt BIA-støtte fra Norges forskningsråd, for å gjennomføre en lungekreftstudie i Norge for å gjøre undersøkelser på tarmbakterietestene. 

– Det er økende interesse for hvordan bakteriene påvirker immunterapibehandling. Spesielt innen kreft, med sjekkpunkt-hemmere. 

– Vi vet at det er ulike profiler over bakterier på dem som responderer vel og ikke på immunterapi.

Isaksen forteller at målet er å utvikle en test som er rask og detaljert – slik at den kan brukes i klinikken. 

– Vi gjennomfører studien som en del av et pågående lungeprosjekt, hvor vi samler inn avføring før behandlingen starter, for å få et spissere svar på hva slags biomarkør som kan hjelpe til med behandlingen. Deretter ser vi på signaturer i mikrobiomet, som har en korrelasjon på hvor godt de responderer på behandlingen. 

PCR-tester
Isaksen forteller at de bruker polymer chain reaction-tester (PCR), for å påvise DNA til spesifikke bakterier, som de gjennom litteratursøk har sett at kan påvirke virkningen av immunterapi.

– Det er flere selskaper internasjonalt som er i ferd med å utvikle og kjøre kliniske studier på mikrobiom-modifiserende medisiner, for å endre responsen hos de som ikke responderer. Vårt mål er å lage testene som kan brukes for å finne ut hvem som skal ha slik medisin.

– En slik test kan hjelpe til å få opp responsraten hos pasientene, slik at flere får god behandlingsrespons og effekt av immunterapi, håper Isaksen.

Dekker utgifter
Isaksen forklarer at målet nå er å innrullere flere sykehus i studien. Torsdag har de et seminar om nettopp dette for de sykehusene som er interessert. Han forteller at Bio-Me dekker noe av utgiftene til de sykehusene som ønsker å delta i studien. 

– Enhetene som skal være med får kompensasjon for innsatsen de gjør.  I Drammen har de en sykepleier som jobber med pasienten og gjennomfører et spørreskjema. Så det er ikke all verden med innsats. Vi gir sykehuset en oppstarts-støtte og noe for å følge opp pasientene som deltar i studien.

Powered by Labrador CMS