HÅNDTERBARE: Én av fire pasienter i studien fikk det som beskrives som «alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger», men Daniel Heinrich og resten av forfatterne mener bivirkningene er håndterbare: – For disse pasientene er alternativet mye verre.

Foto: Vidar Sandnes

Norske pasienter med i lovende kreftstudie: – Kan bli en del av standardbehandlingen

Norge har vært med på å prøve ut en av de mest lovende kombinasjoner av legemidler innen kreftbehandling. Det kan bety nytt håp for nyrekreftpasienter som har prøvd «alt» av behandling fra før.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det er kombinasjonen av Lenvatinib (Eisai) og immunterapimedikamentet pembrolizumab (Keytruda) som har blitt testet ut på 143 pasienter, inkludert nordmenn, med nyrekreft.

En artikkel om resultatene ble publisert i anerkjente Lancet Oncology forrige uke, og medforfatter er Daniel Heinrich, som er overlege ved kreftavdelingen på Sykehuset Innlandet Gjøvik.

– I denne publikasjonen har vi rapportert resultater fra pasienter som har nyrekreft med spredning og som tidligere har fått en god del behandling, men der denne behandlingen ikke lenger virker, sier Heinrich til Dagens Medisin.

– Et veldig godt resultat 
Lancet-studien, som er finansiert av Eisai og MSD, er en fase 1b/2-studie og man har dermed ikke hatt en kontrollgruppe å sammenligne med.

– Men for ikke så lenge siden kom det gode resultater fra et forskningsprosjekt der denne kombinasjonen ble brukt som førstelinjebehandling og sammenlignet med annen type behandling. Jeg tror denne kombinasjonen vil bli en del av standardbehandlingen for nyrekreftpasienter i fremtiden.

145 pasienter ble inkludert i studien og fikk en kombinasjon av målrettet behandling med Lenvatinib (Eisai) og immunterapimedikamentet pembrolizumab (Keytruda).

– Tross mye behandling i forkant, responderte svulsten på behandlingen hos mellom 59 og 60 prosent. Det er et veldig godt resultat i en gruppe pasienter som har fått så mye behandling fra før, sier Heinrich.

Tross mye behandling i forkant, var responsraten på rundt 60 prosent. Daniel Heinrich

Viktig kunnskap
De inkluderte pasientene har fått målrettet behandling, som har vært standard i Norge over mange år, samt immunterapi.

– Vi vet lite hvilke behandlingsmuligheter vi har etter at immunterapi, som er forholdsvis nytt i Norge for denne pasientgruppen, har feilet. Det er dette som er det spesielle med denne studien, at de inkluderer pasienter som har fått det som er å tilby av standardbehandling fra før, sier Heinrich.

I løpet av de siste årene har man sett at kombinasjonen av immunterapi og annen behandling ser ut til å fungere bedre sammen enn hver for seg alene på nyrekreftpasienter. Derfor har man flyttet mange av disse kombinasjonsbehandlingene til en tidlig fase av behandlingen, med gode resultater.

– Men det finnes ikke data på kombinasjonsbehandling i en senere behandlingslinje, til den pasientgruppen som allerede har prøvd «alt». Dette prosjektet er det med flest inkluderte pasienter, sett bort fra de studiene som er gjort retrospektivt.

– Dette er to gode medikamenter som virker synergisk og støttet opp under hverandres virkning, uten at vi vet hvordan denne interaksjonen fungerer, sier onkologen.

God effekt på flere typer kreft
Daniel Heinrich tror imidlertid at denne kombinasjonen i fremtiden vil bli brukt til behandling av flere enn nyrekreftpasienter.

– I fase 1 av denne studien ble pasienter med flere typer kreft inkludert og delt inn i ulike tumorkohorter. Kombinasjonen er blant annet testet ut på pasienter med leverkreft og gynekologisk kreft og det har blitt rapportert gode resultater, både fra denne og andre større studier. Dette er krefttyper det vi ikke har så mange behandlingsalternativer, i motsetning til nyrekreft.

Les også: Post-ASCO -Oppsummering av føflekkreft

– Jeg tror kombinasjonen vil seile opp som en behandling som vil stå ganske sterkt og som vi kommer til å bruke en god del.

Håndterbare bivirkninger
Men, jo flere kombinasjoner man behandler med, jo flere bivirkninger er det for pasienten.

I studien som nå er publisert, konkluderes det med at bivirkningene er «håndterbare».

Av 145 pasienter hadde 82 (57 prosent) behandlingsrelaterte bivirkninger av grad 3 og ti pasienter (7 prosent) hadde behandlingsrelaterte bivirkninger av grad 4.

Den vanligste grad 3 behandlingsrelaterte bivirkningen var hypertensjon.

Alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger forekom hos 36 pasienter (25 prosent) og det var tre behandlingsrelaterte dødsfall.

– Vi beskriver bivirkningene som håndterbare, men det betyr at man må være forberedt på å håndtere dem. De aller fleste opplevde vanlige bivirkninger. Og vi må huske på at for disse pasientene er alternativet mye verre.

Powered by Labrador CMS