AKUTT HJERNESLAG: Tolv år etter et akutt hjerneslag, var snaut to av tre døde. Illustrasjon: Colourbox Foto:
AKUTT HJERNESLAG: Tolv år etter et akutt hjerneslag, var snaut to av tre døde. Illustrasjon: Colourbox Foto:

Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag

Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det finner norske forskere som har sett på dødeligheten i opptil 16,4 år hos 1137 pasienter som ble rammet av akutt hjerneslag og som var i live ett år senere.

Slagpasientene er sammenlignet med en ikke-slagrammet kontrollgruppe med samme kjønns- og aldersfordeling og samme geografisk tilhørighet.
Etter 12 år
Resultatene er publisert i Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Ved slutten av studieperioden var 51,7 prosent av de slagrammede og 32,7 prosent av kontrollgruppen døde.

Etter 12 års oppfølging var 72,5 prosent av hjerneslagpasientene døde, mens det samme var tilfelle for bare 53 i kontrollgruppen. Det betyr at langtids-dødeligheten var drøyt 35 prosent høyere for slagpasientene. «En klart økt dødelighet», skriver forskerne i abstraktet av studien.

Risikofaktorer
Bortsett fra kjente risikofaktorer for død, som alder, alvorlighet og diabetes, var lavt kolesterol- og hemoglobinnivå, forhøyet serum kreatinin og høyt nivå av homocystein forbundet med økt dødelighet.
Mer systematiske målinger
Ifølge artikkelforfatterne, som alle er tilknyttet Stavanger universitetssjukehus, indikerer funnene at forandringer i nivået av kreatin, homocystein og hemoglobin bør følges nøyere opp og mer rutinemessig hos pasienter som har hatt akutt hjerneslag.

Powered by Labrador CMS