NOCEBO: Mange avbryter behandling med statiner på grunn av bivirkninger. Men nå har forskere fra Storbritannia funnet at pasientene opplever bivirkninger også når de tar tabletter uten innhold.

Foto: Felleskatalogen

Studie: De fleste bivirkninger av statiner er nocebo-effekt

Engelske forskerne finner at nocebo-effekten kan være årsaken til opptil 90 prosent av bivirkningene av statiner. – Statiner er det mest typiske eksempelet på diskrepans mellom hva forskningen har vist og hva mange pasienter tror eller opplever. Men det er en gåte hvorfor det er slik, sier Steinar Madsen, som er hjertespesialist og medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Statiner er en gruppe legemidler som reduserer produksjonen av kolesterol i kroppen. 600.000 nordmenn bruker statiner hver dag for å minimere risikoen for hjerteinfarkt og slag.

I Storbritannia, der studien er utført, bruker over åtte millioner mennesker statiner.

Men, hver femte brite som går på statiner, avslutter behandlingen på grunn av bivirkninger som muskel- og leddsmerter, fatigue og kvalme.

Forskere ved The Imperial College London har undersøkt om pasienter som opplever bivirkninger av statiner, egentlig opplever det som kalles en nocebo-effekten.

Forskerne fant av nocebo-effekten kan være årsaken til opptil 90 prosent av bivirkningene.

Studien er publisert i New England Journal of Medicin.

  • Nocebo-effekt er at negative forventninger hos en person fører til redusert effekt av behandling. Det blir dermed det motsatte av placebo-effekten, som gjør at man føler seg bedre fordi man tror at noe virker.  

Tre grupper
60 pasienter som tidligere hadde avsluttet behandling med statiner på grunn av bivirkninger ble inkludert i den dobbeltblindede randomiserte studien for pågikk mellom 2016 og 2019. 49 av dem fullførte alle 12 månedene av testperioden.

Pasientene som ble inkludert i studien ble delt inn i tre grupper. Hver pasient fikk utdelt 12 flasker med tabletter: Fire av dem inneholdt én måneds forbruk av statiner, fire av dem placebo-medisin og fire dem var helt uten innhold.

Dessverre ser dette ut til å være en utbredt oppfatning blant folk flest. Steinar Madsen, hjertespesialist og fagdirektør

Pasientene rapporterte symptomene sine via en smarttelefon, der skåren varierte fra 0 (ingen symptomer) til 100 (verst tenkelige symptomer).

  • Snittskåren blant gruppen som tok tabletter uten innhold var 8
  • Snittskåren blant dem som tok placebo var 15, 4
  • Snittskåren blant dem som tok statiner var 16,3

Forskerne fant at 90 prosent av de mest alvorlige symptomene var til stede da pasientene tok piller de trodde kunne være et statin. 

– Bivirkningene er hovedsakelig forårsaket av å ta tabletter, ikke det som er i dem, uttaler James Howard, en av forskerne, til BBC News.

Symptomene var så alvorlige at testpersonene måtte slutte å ta tablettene ved 71 anledninger, av disse 31 ganger mens de tok tabletter uten innhold.  

Steinar Madsen er medisinsk fagdirekør i Statens legemiddelverk og hjertespesialist.  Foto: Øyvind Bosnes Engen

– Men disse pasientene led virkelig, det er ikke noe de fant opp, understreker Howard til BBC.

Halvparten tilbake på statiner
Forskerne vet ikke nøyaktig hvordan og hvorfor nocebo-effekten oppstår, men mener funnene i studien er viktige:

For etter å ha snakket med pasientene om forsøket og forklart funnene, valgte halvparten av den å starte på nytt med statiner.  

Professor Nilesh Samani, medisinsk direktør ved British Heart Foundation mener studien beviser at statiner ikke er ansvarlige for mange av bivirkningene som tilskrives dem.

– Statiner redder liv, og de bør brukes av personer med høy risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, sier han til BBC

En gåte
– Statiner er det mest typiske eksempelet på diskrepans mellom hva forskningen har vist og hva mange pasienter tror eller opplever. Men det er en gåte hvorfor det er slik, innleder Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, men også hjertespesialist.

– Denne studien viser at de aller fleste som har bivirkninger som muskelplager, har bivirkninger av andre årsaker. Selv om det er en liten studie, har den et artig design og resultatene er jo interessante, fortsetter han.

Madsen skriver ut statiner til et stort antall pasienter og beskriver legemiddelgruppen som en svært viktig medisin for svært mange.

– Veldig mange spør om de virkelig må ha denne medisinen, fordi de «vet» de får bivirkninger av den. Dessverre ser dette ut til å være en utbredt oppfatning blant folk flest. Såpass utbredt at mange faktisk opplever bivirkninger, selv om motsatte er bevist. Det er et underlig fenomen.

Må utnytte placebo-effekten
– Hva kan leger som skriver ut statiner lære av denne studien?

– Det er en del av en generell diskusjon om hvordan man skal informere pasienter om bivirkninger. Personlig følger jeg det jeg kaller for «den åpne dørs politikk».

– Noen bivirkninger er det viktig å nevne fordi pasienten må være oppmerksom på dem. Jeg har i stadig større grad begynt å utnytte placebo-effekten ved å si til pasienten at «nå får du denne medisinen, som er bra for deg og viktig for å forebygge hjerteinfarkt. De aller fleste får ikke bivirkninger av den, men hvis du merker noe som gjør deg bekymret, så må du ringe meg så tar vi en prat». Da utnytter jeg placebo-effekten på en fornuftig måte.

– Hvis jeg derimot innleder med å si at denne medisinen har 150 bivirkninger, så kan jeg også bidra til å redusere virkningen av medisinen gjennom en nocebo-følelse hos pasienten.

– Jeg vet om leger som mener man skal informere pasienten om alle bivirkninger som har en forekomst på en av 100 pasienter. Da ville nocebo-effekten bli kolossal, sier han og oppsummerer:

– Utgangspunktet for å skrive ut en hvilken som helst medisin må jo være at fordelene er større enn ulempene.

Powered by Labrador CMS