RESULTATER: Fullstendige resultater fra studien er planlagt å bli presentert på European Society of Cardiology (ESC) kongressen 27. august. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Hjertesvikt-studie: – Gledelige resultater

Foreløpige resultater fra en stor hjertesvikt-studie ble presentert denne uken. Kardiologiprofessor er forsiktig optimist.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

VARSOM: – Det er nødvendig å vente for å se betydningen. Men topline resultatene er oppsiktsvekkende, sier professor Lars Gullestad. Foto: Arkiv/UiO

Legemiddelselskapene Boehringer Ingelheim og Lilly presenterte denne uken foreløpige resultater fra EMPEROR-preserved fase 3-studien. Studien undersøker empagliflozin 10 milligram med placebo. Studien møtte sitt primære endepunkt og viste signifikant reduksjon for sykehusinnleggelse eller kardiovaskulær død for hjertesvikt hos pasienter med hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF).

Ejeksjonsfraksjon er et mål av hjertets pumpeevne.

Varsom med å anslå klinsik betydningen

– Resultatene fra studien vil bli presentert på ESC senere i år. Før det skal man være varsom med å anslå den kliniske betydningen av hva denne studien finner, sier Lars Lysgaard Gullestad, professor Kardiologisk avdeling ved Universitetet i Oslo (UiO) til Dagens Medisin.

Fullstendige resultater fra studien er planlagt å bli presentert på European Society of Cardiology (ESC) kongressen 27. august. Empagliflozin er en selektiv natriumglukose cotransporter 2 (SGLT2)- hemmer som er oralt administrert med en tablett daglig.

– Men de foreløpige resultatene sier er at vi ser en signifikant reduksjon for sykehusinnleggelse eller kardiovaskulær død, noe som er gledelig.  Det har vært mange andre medikamenter som har vært forsøkt ved tilstanden, men ingen har slått til og vist reduksjon. Det viser at det ligger en annen mekanisme bak her.

– Oppsiktsvekkende

EMPEROR-studiene er to randomiserte og dobbel-blindede fase 3-studier som undersøker empagliflozin én gang daglig sammenlignet med placebo hos voksne med hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, med- og uten diabetes, i tillegg til standardbehandling. EMPEROR-reduced undersøkte sikkerhet og effekt av empagliflozin hos pasienter med kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF). EMPEROR-preserved undersøker sikkerhet og effekt av empagliflozin hos pasienter med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF).

– Det er nødvendig å vente for å se betydningen. Men de foreløpige resultatene er oppsiktsvekkende, halvparten av personer med hjertesvikt har bevart ejeksjonsfraksjon med et stivt og lite elastisk hjerte (HFpEF), sier Gullestad.

Boehringer Ingelheim og Lilly skriver i en pressemelding at de planlegger regulatoriske søknader i 2021. Selskapene skriver videre at funnene, sammen med resultater fra EMPEROR-redused studien, viser at empagliflozin er effektiv ved alle former for hjertesvikt, uavhengig av ejeksjonsfraksjon, og at sikkerhetsprofilen var konsistent med den kjente sikkerhetsprofilen til empagliflozin.

Powered by Labrador CMS