FÅR MILLIONSTØTTE: Eline Aas, prosjektleder for PRECISE i Statens legemiddelverk. Arkivfoto Foto:

165 millioner til persontilpasset medisin

Syv nordiske prosjekter på persontilpasset medisin får forskningsstøtte. Statens legemiddelverk leder ett av prosjektene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nordiske forsknings- og innovasjonsråd skal sammen finansiere syv nordiske prosjekter på i alt 165 millioner kroner for å få frem innovasjoner og ny kunnskap som skal gi skreddersydd behandling til hver enkelt pasient.

– Vi står foran et skifte i utvikling og levering av helsetjenester. Persontilpasset medisin er i rask utvikling internasjonalt og potensialet for innovasjon og næringsutvikling er stort. Med disse prosjektene har de nordiske landene mulighet til å ta en ledende rolle internasjonalt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Han jobber for tiden med en egen helsenæringsmelding sammen med helseminister Bent Høie, som vil være klar våren 2019.

– Viktig milepæl
De norske pengene kommer gjennom regjeringens teknologiløft i statsbudsjettet for 2019. Totalt 51 millioner kroner går til de norske deltakerne i prosjektet, hvorav 40 millioner kommer fra Norges Forskningsråd og resten fra Nordforsk.

De finansierte prosjektene gir nordiske aktører innen persontilpasset medisin muligheten til å samarbeide over landegrensene og på den måten fremme og øke synligheten rundt persontilpasset medisin i Norden. I tillegg skal satsingen bidra til å styrke samarbeidet mellom institusjoner, sykehus, helseorganisasjoner, og bedrifter i Norden.

Persontilpasset medisin

* Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte* Økt treffsikkerhet vil gi større effekt og færre bivirkninger* Molekylærbiologi og genetikk er sentralt i persontilpasset medisin. Forskning på feltet kan også bruke andre type data som informasjon om livsstil og påvirkning fra miljøet

– Tildelingen er en viktig milepæl for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin i Norden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

5,5 millioner til PRECISE
Med gode helsedata fra tilsammen nær 30 millioner innbyggere vil Norden ha et internasjonalt fortrinn i arbeidet med å utvikle og innføre mer treffsikre behandlingsmetoder for mange ulike sykdommer.

Det er norske deltagere i alle de syv prosjektene som får støtte og de kommer fra universiteter og helseforetak i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i tillegg til Statens legemiddelverk og næringslivet.

Ett at prosjektene som mottar støtte er PRECISE, som ledes av Statens legemiddelverk i Norge i samarbeid med Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. I dette prosjektet skal man utvikle nye metoder for helseøkonomiske analyser som er bedre tilpasset persontilpasset medisin. Dette vil kunne forbedre beslutningene i helsevesenet slik at kostnadseffektive persontilpassede tiltak kan implementeres. Prosjektet er tildelt 5,5 millioner kroner.

Skal utvikle nye retningslinjer
– Jeg er veldig glad for at vi har fått finansering. Vi har lenge hatt lyst til å gjøre et slikt prosjekt. Hovedmålet er å utvikle retningslinjene i de nordiske legemiddelverkene til å ta hensyn til usikkerhet på en mer systematisk måte, sier Eline Aas, førsteamanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og prosjektleder av PRECISE.

Legemiddelselskapene kan i dag søke om markedsføringstillatelse på et tidligere tidspunkt enn stadium i kliniske studier enn tidligere, noe som gjør at søknaden og dokumentasjon som kommer til Statens legemiddelverk har kortere oppfølgingstid.

– Fordelen er tidligere tilgang, men utfordringen er hvordan man skal forholde seg til effektmål som er mer usikre og som påvirker kostnadseffektiviteten. Vi ønsker å utvikle transparente verktøy som er tilgjengelig for alle, og som håndterer balansen mellom usikkerhet rundt effektmål og det å gi tilgang på nye medikamenter. Dette blir mer og mer relevant med persontilpasset medisin, og vi håper industrien er positive til å ta en diskusjon for å finne gode løsninger, sier Aas til Dagens Medisin.

De andre prosjektene som mottar støtte er NorDCap, NordSleep, PM-HEART, PERAID, NORA og NORDTREAT. Les mer om de ulike prosjektene på Forskningsrådets nettside.

Powered by Labrador CMS