DE ANSATTES HELSETJENESTE: Gang på gang er de ansatte blitt overkjørt av de industritenkende eierflertallene, og arbeidsforholdene er blitt stadig tøffere, skriver Hans Erik Heier. Foto: Tore Meek / NTB

Foretaksmodellen må skrotes

Nøkkelordet for endring er tillit. Ledere på alle nivåer, også de politiske i departementet, må se de ansatte.

Publisert

Tillit er bra, kontroll er bedre (Josef Stalin)

Hans Erik Heier

Lytt til erfarne fagfolk! (Helsevettregel nr.1)

Helsetjenesten er til fordi mennesker ønsker å verne og ta vare på hverandre. Helsetjenesten er også landets største arbeidsplass, full av dedikerte, profesjonelle ansatte.

Helsetjeneste er først og fremst håndverk, ikke en industri. Ingen pasienter eller situasjoner er like. Å jobbe i en helseinstitusjon gir identitet som ligner på å være med i et fotballag eller jobbe i kreative yrker.

Fhv. helseminister Høie ville utvikle «pasientens helsetjeneste». Han glemte menneskene som jobber der, ofte gjennom hele yrkeslivet. Skal helsetjenesten fungere godt, må den også være «de ansattes helsetjeneste».

Industribedrifter

I 2002 ble sykehusene gjort til foretak og skulle ledes som industribedrifter. Man ville effektivisere driften og generere overskudd som grunnlag for investeringer. Økonomer og næringslivsfolk ble ledere, mens politikernes ansvar ble meget begrenset. I alle styrer fikk eier/staten flertall, mens de ansatte ble gitt mindretallsposisjoner.

Vår offentlige helsetjeneste har blitt «økonomenes helsetjeneste»

Det er underlig at en sosialdemokratisk regjering ikke så at de dermed skapte en konflikt som minner sterkt om den klassiske konflikten mellom kapital og arbeid i industrisamfunnet. Gang på gang er de ansatte blitt overkjørt av de industritenkende eierflertallene, og arbeidsforholdene er blitt stadig tøffere. Alle problemer skal løses med teknologi og økt arbeidstempo. Faretruende mange ansatte overveier å forlate de offentlige sykehusene. Aksjonen «Leger må leve» er et av mange uttrykk for en uholdbar situasjon.

Ansatte blir ikke hørt

Typisk for tilstanden er innføringen av Helseplattformen i Helse Midt-Norge, som skjedde mot de ansattes råd og har vist seg som en katastrofe. Planene for å fusjonere Ullevål og Rikshospitalet til Nye Oslo Universitetssykehus (NOUS) søkes nå gjennomført mot stor motstand fra de ansatte. Skal en fusjon bli vellykket, må de ansatte være med på laget. Er de ikke det, vil driftsproblemene i etterhånd bli store og kunne føre til at fusjonen helt eller delvis må omgjøres

Mer enn 15 prosent av all helsetjeneste i Norge skjer i privat regi, fordi mange opplever at den offentlige ikke leverer. Den har ikke blitt «pasientens helsetjeneste». Den er heller ikke «de ansattes helsetjeneste», for deres stemmer blir knapt hørt. Vår offentlige helsetjeneste har blitt «økonomenes helsetjeneste», der eieren pisker og kontrollerer de ansatte som industriherrer i gamle dager.

Hvis ikke kursen endres, går vår offentlige helsetjeneste mot kollaps. Nøkkelordet for endring er tillit. Ledere på alle nivåer, også de politiske i departementet, må se de ansatte. Det må bli tydelig at alle er på samme lag og jobber for medmenneskers velferd. Erfaringen tilsier at dette ikke er mulig uten at helseforetaksmodellen skrotes. Det helsefaglige resultatet må ha første prioritet, ikke det økonomiske driftsresultatet. Hvis den offentlige helsetjenesten slik får bli «de ansattes helsetjeneste», blir den også «pasientens helsetjeneste».

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS