VIKTIG: Barna født i uke 23 er så vidt over den grensen som er satt for aktiv behandling. De nye tallene er derfor viktige for behandlere som skal informere om muligheter for overlevelse.
  Foto: Thinkstock

VIKTIG: Barna født i uke 23 er så vidt over den grensen som er satt for aktiv behandling. De nye tallene er derfor viktige for behandlere som skal informere om muligheter for overlevelse.

 

Foto: Thinkstock

Stadig flere av de for tidligst fødte barna overlever

Andelen barn som ble født i uke 23, og overlevde første året, har økt fra 18 til 49 prosent i løpet av tiårsperioden 2009 til 2018. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det ble født i overkant av 200 barn i uke 23 i Norge i løpet av perioden 2009-2018. Dette er rundt 17 uker for tidlig.

De siste årene har om lag halvparten av disse barna overlevd det første året, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Et normalt svangerskap varer i 40 uker. Den nedre grensen for aktiv livreddende behandling ved prematur fødsel i Norge har vært 23 uker de siste årene.

Dette er utviklingen de siste ti årene for uke 23-barna:

  • 2009–2013: 18 prosent var i live ved ett års alder
  • 2014–2018: 49 prosent var i live ved ett års alder

At flere uke 23-barn lever ved ett års alder har sammenheng med at færre dør i løpet av det første døgnet og den første uka etter fødselen, skriver Folkehelseinstituttet i en nyhetsmelding. 

Viktige tall
Overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister sier at de nye tallene er viktige for behandlere som skal informere om muligheter for overlevelse.

Disse barna er født så vidt over den grensen som er satt for aktiv behandling.

– Å være født i svangerskapsuke 23 gir økt risiko for sykelighet. Når flere svært tidlig fødte barn lever opp, tilsier det at flere barn enn tidligere kan ha økt risiko for sykelighet både i nyfødtperioden og i form av følgetilstander senere, sier hun, ifølge FHIs hjemmesider. 

Powered by Labrador CMS