TILSTREKKELIGE TILTAK: – Det er viktig at tiltakspakkene som nå innføres er tilstrekkelige, slik at vi unngår enda mer inngripende tiltak om kort tid, skriver Johan Georg Røstad Torgersen i Helsedirektoratet. Arkivbilde tatt i annen sammenheng: Vidar Sandnes

Foto:

Helsedirektoratet ber kommunene sette inn tiltak for å hindre kapasitetsoverskridelse

Helsedirektoratet skriver i et brev til landets kommuner og statsforvaltere at Folkehelseinstituttets (FHI) sine framskrivninger tyder på at det er fare for ar kapasitet i helse- og omsorgstjenesten vil overskrides innen få uker dersom utviklingen ikke snus raskt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Det er viktig at tiltakspakkene som nå innføres er tilstrekkelige, slik at vi unngår enda mer inngripende tiltak om kort tid, skriver Johan Georg Røstad Torgersen og Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Direktoratet skriver at kommuner med økende smittetall bør nå vurdere å innføre lokale forskrifter med målrettede tiltak, og at råd- og forskrifter bør samordnes i bo- og arbeidsmarkedsregioner der det er behov for det.

For mulige tiltak viser direktoratet til tiltak beskrevet i «Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen – FHI»

Presiserer rundt testing og forskriftsfesting av tiltak i kommunene

Direktoratet viser til befolkningsundersøkelser som viser at det er uklarhet i befolkningen om når selvtester kan benyttes og hvor man får tak i disse. Helsedirektoratet henstiller landets kommuner om å gjøre informasjon om bruk av selvtester tilgjengelig på flere språk.

Direktoratet skriver at det er viktig at det informeres om at en positiv selvtest alltid bør følges opp med PCR-test på en teststasjon innen 24 timer, og at alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest. Det er kommunene som prioriterer bruk av selvtester lokalt, ut fra kapasitet på PCR og hurtigtest på teststasjon.

Behov for selvtester

Ved behov for flere selvtester i kommunene ber direktoratet om at det meldes til statsforvalter, som kan bidra til å omfordele tester mellom kommuner i sin region. Ved behov kan statsforvalter melde om behov for ytterligere selvtester til Helsedirektoratet. Det er ikke mulig for kommunene selv å bestille selvtester fra Helsedirektoratet.

Direktoratet har per 10. november tre millioner selvtester og omtrent 650 000 hurtigtester for bruk i helsetjenesten på nasjonalt beredskapslager. Det er igangsatt anskaffelser av ytterligere ti millioner selvtester, som er forventet å være på lager i andre halvdel av desember.

Powered by Labrador CMS