SKADELIG: Selv uten langtidsstudier, er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig til å konkludere med at bruk av e-sigaretter kan gi helseskade, ifølge Folkehelseinstituttet. Foto: Getty Images / iStockphoto

Foto:

FHI: E-sigaretter kan gi helseskadelige effekter

E-sigaretter med nikotin kan gi helseskadelige effekter for brukeren, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Publisert

Instituttet konkluderer med at basert på nåværende kunnskap kan e-sigarettbruk med nikotin gi skadelige helseeffekter på blant annet luftveier og hjerte- og karsystemet.

Det kan også utgjøre en risiko for mor og barn under svangerskapet, og det kan påvirke utvikling av hjernen, slik som også andre nikotinholdige produkter kan gjøre, ifølge FHI.

– Ikke et ufarlig nikotinprodukt

De trekker samtidig fram at de fleste studiene som gjelder e-sigaretter, bare har sett på effekter ved kortvarig bruk, og at det ikke finnes langtidsstudier.

– Likevel er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig til å konkludere med at bruk av e-sigaretter kan gi helseskader, sier seniorforsker Rune Becher ved FHI.

– E-sigarettar utgjør en sammensatt produktgruppe med stor variasjon i produkttyper og innhold i e-sigarettvæska. Det gjør at det også vil være stor variasjon i hva den enkelte bruker blir eksponert for. E-sigaretter bør ikke ses på som et ufarlig nikotinprodukt, sier Becher videre i en melding på FHIs nettsider

Oppdatert kunnskapsoppsummering

Konklusjonene er hentet fra en oppdatert versjon av FHIs kunnskapsoppsummering av helseeffekter ved bruk av e-sigaretter, som kom i 2015. 

Rapporten bygger på resultat fra systematiske kunnskapsoversikter og en toksikologisk vurdering av innholdsstoffer i e-sigarettdampen. 

I Norge er det lov å selge e-sigaretter med nikotinfri e-væske. Det har foreløpig vært ulovlig å selge e-væske med nikotin, men privatpersoner kan på visse vilkår importere en avgrenset mengde til eget bruk. Det er vedtatt nye regler som vil tillate salg av e-væske med nikotin i Norge, basert på tobakksdirektivet til EU.

Powered by Labrador CMS