OPPLEVELSE: Over 50 prosent av kvinnene som hadde individuell samtale, svarte at de hadde stort eller svært stort utbytte av dette.
OPPLEVELSE: Over 50 prosent av kvinnene som hadde individuell samtale, svarte at de hadde stort eller svært stort utbytte av dette.

Samtale etter fødsel gir bedre opplevelse av sykehusoppholdet

En ny analyse fra FHI viser at kvinner som har født, har en bedre opplevelse av oppholdet på sykehus dersom de får en samtale før de blir utskrevet.

Publisert

Tiltaket om å tilby kvinner en samtale før de forlater sykehuset etter fødsel, har lenge vært en tradisjon i Norge.

– Tidligere studier har vist at kvinner setter pris på dette tiltaket, men i praksis er det ikke alltid det blir gjennomført, heter det i en pressemelding fra FHI.

Basert på en spørreundersøkelse viste tallene at 85,9 prosent hadde hatt individuell samtale, 2,9 prosent hadde hatt gruppesamtale, mens 11,2 prosent ikke hadde hatt noen samtale i det hele tatt.

Blant kvinnene som hadde hatt individuell samtale, svarte 50,2 prosent at de hadde stort eller svært stort utbytte av samtalen. Blant kvinnene som hadde hatt gruppesamtale, svarte 28,6 prosent tilsvarende.

FHI påpeker at ukjente forhold kan ha påvirket resultatene, og at praksis for slike samtaler kan variere fra sykehus til sykehus.

– Resultatene kan ses som støtte til å gjennomføre individuelle samtaler etter føde- barselopphold for å sikre faglig, pasientsentrert og individuelt tilpasset informasjon til hver enkelt barselkvinne. Det er imidlertid behov for mer presis kunnskap om hva som bør være innhold og mål i slike samtaler, og hva slags personell som bør gjennomføre dem, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne ved FHI

Powered by Labrador CMS