Godteri: Barn og unge fristes med mengder av godteri til en billig penge. Foto: Anne Hafstad
Godteri: Barn og unge fristes med mengder av godteri til en billig penge. Foto: Anne Hafstad

Vil forby reklame for usunn mat rettet mot barn

Kreftforeningen vil ha lovforbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år. – Selvreguleringsordningen for matvarebransjen fungerer ikke, mener generalsekretær Anne-Lise Ryel.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Vi mener tiden er moden for å finne frem det gamle forslaget om lovregulering for å forby reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Bransjen har fått sin mulighet, men følger ikke opp godt nok. Overvekt og fedme blant barn og unge er en stor helseutfordring og trenden må stoppes. Konsekvensene hvis det ikke gjøres noe nå, blir store, sier generalsekretær Anne-Lise Ryel i Kreftforeningen til Dagens Medisin.

Hun legger til at utfordringene er internasjonale og at Kreftforeningen har bred støtte blant norske og internasjonale helseorganisasjoner.

Anne-Lise ryel

      
        Foto: Per Corneliussen
Anne-Lise ryel Foto: Per Corneliussen

Barnekonvensjonen pålegger staten å få på plass en effektiv regulering av markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn og unge. Det enkelte land kan i stor grad selv velge hvilke virkemidler de vil bruke for å lykkes. Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 2006 arbeidet for å finne ut hvordan medlemslandene kan regulere markedsføring av usunn mat og drikke til barn. Norge har vært en pådriver i arbeidet.

– Vi mener at Norge ikke oppfyller sine forpliktelser i Barnekonvensjonen på dette feltet, sier Ryel.

Frivillighet og selvjustis
I Norge har det i flere år vært et samarbeid mellom helsemyndighetene og matvarebransjen for å gjøre matvarene vi spiser mest av, litt sunnere. Myndighetenes foreslo allerede i 2012 å lovregulere markedsføringen mot barn og unge, men landet etter en høringsrunde på en bransjestyrt selvreguleringsordning. I 2014 ble Matbransjens faglige utvalg (MFU) etablert, og etter dette har det vært et tett samarbeid mellom matvarebransjen og sentrale helsemyndighetene. Arbeidet har blant annet resultert i frivillige retningslinjer som regulerer markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn under 13 år. Denne selvreguleringen forvaltes av MFU.

Barn, ungdom og overvekt Andelen av unge med overvekt har økt de siste 40 årene og fortsetter å øke. Andelen av barn med overvekt og fedme har vært relativ stabil de siste årene.  27 prosent av guttene og 25 prosent av jentene i videregående skole har overvekt eller fedme.  25 prosent av guttene og 20 prosent av jentene i ungdomskolen har overvekt eller fedme.  Mellom 15 og 20 prosent av barn har overvekt eller fedme.  I tredje klasse (8–9 års alder) er 14 prosent av jentene og 11 prosent av guttene overvektige. Tre prosent av jentene og to prosent av guttene har fedme. Kilde: Folkehelseinstituttet

Kreftforeningen har foretatt en juridisk vurdering av hvordan Norge så langt har fulgt opp dette arbeidet og våre forpliktelser i Barnekonvensjonen. Utredningen er bakgrunnen for at Kreftforeningen rett før jul skrev brev til Helse- og omsorgsdepartementet og ba forvaltningen om å vurdere reklameforbud fremfor å videreføre den frivillige selvreguleringsordningen MFU for matvarebransjen.

– Etableringen av selvreguleringsordningen og MFU er ikke et tilstrekkelig virkemiddel til å beskytte barn og unge, og er alene ikke nok til å oppfylle Norges forpliktelser i Barnekonvensjonen. Vi mener også at en aldersgrense på 13 år, slik retningslinjene i Norge er utformet, er for lav, sier Ryel.

Departementet vil vurdere
– Vi har mottatt henvendelsen fra Kreftforeningen, og denne vil kreve grundige vurderinger, sier statssekretær Anne Bramo (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagens Medisin.

Hun påpeker at de frivillige retningslinjene som forvaltes av MFU, trådte i kraft i 2014, og at departementet følger nøye med på hvordan ordningen fungerer.

– Retningslinjene ble evaluert i 2016, og Folkehelseinstituttet skal evaluere den på nytt i 2019. Vi synes samarbeidet med bransjen har gitt gode resultater på flere områder, og vi ønsker å fortsette med den frivillige linjen. Vi tror det på sikt vil gi like gode resultater som lovregulering, sier Bramo.  

Powered by Labrador CMS