FORBEREDT: John-Arne Røttingen står i bresjen for organisasjonen CEPI, som vil sørge for at verden er forberedt når neste globale sykdomsutbrudd kommer. Foto: Anne Grete Storvik Foto:
FORBEREDT: John-Arne Røttingen står i bresjen for organisasjonen CEPI, som vil sørge for at verden er forberedt når neste globale sykdomsutbrudd kommer. Foto: Anne Grete Storvik Foto:

Vil forberede verden på neste krise – etablerer «global helseforsikring»

Organisasjonen CEPI skal jobbe for å ruste den medisinske beredskapen foran neste epidemi.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Man startet riktignok utviklingen av en Ebola-vaksine etter det massive utbruddet i 2013. Men nå vil en ny, og foreløpig norskledet, organisasjon være bedre forberedt når det neste sykdomsutbruddet kommer.

– Deler risikoen
Organisasjonen CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ønsker å bidra til at verden raskere stabler medisiner og vaksiner på beina, når det oppstår sykdomsepidemier som den ebola utgjorde.

Det foreløpige sekretariatet for CEPI er i oppstartsfasen lagt til Norge, opplyser John-Arne Røttingen, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet.

– Nasjonale helseforsikringer i vårt felles helsesystem fungerer slik at folk putter penger i en felles pott uten at vi vet hvem som har de største behovene. Slik tenker vi om den type ordning vi nå vil etablere: Land kan betale inn en forsikringspremie slik at vi har kapasitet når utbruddet oppstår. For vi vet ikke hvor eller hvilken sykdom dette vil dreie seg om, sier Røttingen til Dagens Medisin.

– Dette er en risikodelingsmekanisme hvor man investerer i forkant - for å redusere risiko og konsekvenser.

CEPI ønsker å bygge opp en bank med vaksinekandidater for så mange som mulig av de smittsomme sykdommene som truer menneskene; ofte sykdommer der firmaene ikke har nok kommersielle insentiver for å forske på sykdommene, skrev The Economist nylig.

Samarbeidspartnere er britiske the Wellvome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation, World Economic Forum og norske myndigheter.

WHO står ikke på lista, men Røttingen sier det er etablert en enighet med dem.

– Vi skal fylle roller og funksjoner som de ikke har eller kan.

Lite testede vaksiner
En av utfordringene er at man kan bli nødt til å gi pasientene en vaksine som ikke er ferdig utprøvd, med den risikoen dette medfører. Og hvordan dette juridisk skal foregå, skal CEPI se på, ifølge Røttingen:

– Vi ser på ulike lovmessige løsninger eller forsikringsordninger. Dette er videre en beslutning som hvert enkelt land må ta.

I august 2014 gikk WHOs ekspertpanel ut og sa at de støttet bruken av udokumenterte medisiner eller vaksiner som mulig behandling eller forebygging av Ebola.

Samarbeid med industrien
– På hvilken måte vil CEPI samarbeide med legemiddelindustrien?
Vi skal samarbeide med vaksineindustri, enten store selskaper eller mindre biotech-selskaper. Samarbeidet vil skje ut fra hvor det finnes vaksinekandidater. Når CEPI investerer er det for å sørge for at vaksiner blir tilgjengelig til en billig pris, og raskt, for dem som har behov.

 – Er det aktuelt å gå inn i zikavirus-utbruddet som vi ser nå?
– Det foregår allerede tunge investeringer på zika, og vi vil se på om dette er noe vi skal inn i, som et første prosjekt.
Vaksineallianse med norsk støtte
Ifølge Røttingen har norske myndigheter ikke bevilget penger til CEPI ennå.

Norge var en av initiativtakerne til vaksinealliansen GAVI, og er den tredje største giveren til alliansen. I fjor økte Norge det årlige bidraget til 1,25 milliarder.

– Hvordan skiller CEPIs og GAVIs arbeid seg fra hverandre?

– GAVIS rolle er i utgangspunktet å jobbe med innkjøp og levering av vaksiner som allerede er godkjente. Det er viktig å ha en god dialog med dem, og de vil for eksempel kunne ta en rolle når det kommer til betaling for beredskapslagre.

Et annet mål for organisasjonen er å etablere beredskapslager som kan mobiliseres raskt til relevante områder.

John-Arne Røttingen ledet studien som tyder på en effektiv vaksine mot ebola, og foreløpige resultater er publisert i The Lancet.

Powered by Labrador CMS