LANGVARIG AMMING: Norske mødres anbefales fremdeles å fullamme de første seks månedene.  Foto: Colourbox
LANGVARIG AMMING: Norske mødres anbefales fremdeles å fullamme de første seks månedene. Foto: Colourbox

Tilrår fortsatt fullamming i seks måneder

Samtidig åpnes det mer opp for fast føde fra fire måneder.

Publisert

Onsdag lanserte Helsedirektoratet ny nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, som blant annet gir anbefalinger for morsmelk og introduksjon av mat. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn.

Det omdiskuterte spørsmålet har vært hvor lenge man bør anbefale norske mødre å fullamme. Rådet fra myndighetene har vært at spedbarn bør få morsmelk som eneste næring de første seks månedene, men ulike fagfolk har tatt til orde for at anbefalingene burde endres til å starte med tilleggskost fra fire måneder på grunn av nye studier om vitaminmangel.

Ikke helsefordeler med tidlig mat-debut
I de nye retningslinjene står myndighetene fast på at babyer trygt kun kan få morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, hvis mor og barn trives med det.

Gruppen som har jobbet med dette i Helsedirektoratet, har ikke funnet helsefordeler ved introduksjon av fast føde før seks måneders alder for barn som vokser tilfredsstillende og trives med amming.  

– Gjennomgangen av oppdatert forskning på området har vist at det ikke er noen grunn til å endre denne anbefalingen, verken med hensyn til allergi eller atopisk sykdom og intoleranse – eller barnets spiseutvikling og aksept av nye smaker, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Individuelle råd
Samtidig gir de nye retningslinjene rom for mer individuell tilpasning. Det understrekes at helsepersonell må gi individuell veiledning tilpasset hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

Også den forrige veilederen åpnet opp for fast føde fra fylte fire måneder, men dette har fått større plass i den nye retningslinjen. «Dersom det er behov for mer mat enn morsmelk etter fylte fire måneder, bør fast føde introduseres», heter det i retningslinjen.

At barnet trenger mer mat, vises for eksempel ved at barnet er sultent til tross for hyppige brystmåltider, at barnet flater ut på vekstkurven eller at barnet viser tydelig interesse for annen mat.

– Dersom amming ikke er mulig, eller dersom mor velger å ikke amme, anbefales morsmelkerstatning. Noen barn kan ha behov for annen mat enn morsmelk eller morsmelkerstatning før de er seks måneder gamle. Da kan annen mat gradvis introduseres fra fylte fire måneder, sier Granlund.

Noen av de viktigste rådene i nye retningslinjen er:

  • Det er verdifullt for barnet å få morsmelk i hele første leveår og gjerne lenger.
  • Morsmelk er den beste maten for spedbarn, og spedbarn kan trygt få kun morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, dersom mor og barn trives med det.
  • Spedbarn og familier er ulike, og råd om morsmelk og annen mat må tilpasses hvert barn og hver mor.
Powered by Labrador CMS