BEHOV: – Det er et spesielt behov på intensivavdelingen, sier Per Christian Johansen ved kommunikasjonsavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto: Privat, St. Olavs

BEHOV: – Det er et spesielt behov på intensivavdelingen, sier Per Christian Johansen ved kommunikasjonsavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto: Privat, St. Olavs

Høyner beredskapen – utsetter planlagt aktivitet

Flere sykehus melder om økt belastning på grunn av RS-virus- og covid-19 pasienter. – Mikrobiologen ser at smitten absolutt er tilstede i samfunnet og på vei opp, sier Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus. 

Publisert

Dagens Medisin har kontaktet flere av landets sykehus for en statusoppdatering. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) melder om utfordringer knyttet til bemanning på intensivavdeling.

Oslo universitetssykehus (OUS) melder om økt antall innlagte med RS-virus.

UNN: – Hentet ekstern arbeidskraft og startet intern opplæring

Per Christian Johansen ved kommunikasjonsavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge sier til Dagens Medisin torsdag morgen at situasjonen med covid-19 pasienter har vært stabil gjennom uken.

– Den har ligget stabilt mellom 20-25 covid-19 pasienter hele uken.

– Hvordan er situasjonen med RS-virus og influensa?

– Foreløpig rolig. Det har vært mellom 0-3 barn innlagt med RS-virus denne uken. Ellers ikke noe spesielt.

– Hvordan er bemanningssituasjonen?

– Det er et spesielt behov på intensivavdelingen. Det er gjort en jobb for å skaffe ekstern arbeidskraft. Nå har vi fått to intensivsykepleiere fra Helse Midt Norge. Det er også startet intern opplæring fra andre avdelinger for å hjelpe ved intensivavdelingen. Vi merker et ekstra trykk, sier Johansen.

Haukeland universitetssjukehus: – Krevende bemanningssituasjon

Ved Haukeland universitetssjukehus er det per i dag, torsdag 4. november, fem innlagte covid-19 pasienter hvorav en er på intensivavdelingen. Det opplyser kommunikasjonsdirektør ved sykehuset, Erik Vigander.

– Hvordan er situasjonen med RS-virus og influensa?

– Vi har i dag klokken 10. 24 pasienter innlagte med RS-virus. Vi har ikke registrert mange influensapasienter enda, men vi forventer at det blir flere utover høsten.

– Hvordan er bemanningssituasjonen?

– På Barne-og ungdomsklinikken er det en krevende bemanningssituasjon på grunn av RS-viruset. Men klinikken får hjelp fra andre avdelinger. Utenom det er det ganske fullt i sykehuset. Vi har god kontroll men vi følger situasjonen tett fra dag til dag.

St. Olavs hospital: – Vi står i en krevende situasjon

Tirsdag skrev Dagens Medisin beredskapsnivået ved St. Olavs hospital tirsdag 2. november ble hevet til gult, og sykehuset har varslet Statsforvalteren om situasjonen.

Per torsdag formiddag har St. Olavs hospital elleve innlagte pasienter med covid-19. En av disse pasientene er innlagt på intensivavdelingen med respirator, opplyset sykehuset.

– De øvrige er på sengepost, uttaler Grethe Aasved, administrerende direktør ved sykehuset til Dagens Medisin.

– Hvordan er situasjonen med RS-virus og influensa?

– Det er i dag innlagt 10 barn med RS-virus. Antallet har vært stabilt den siste uka. Det er foreløpig ikke innlagt influensapasienter på St. Olavs hospital.

– Hvordan er bemanningssituasjonen?

– St. Olavs hospital har over tid hatt et høyt antall ferdigbehandlede pasienter. Den siste uken har det vært opp mot 40 utskrivningsklare pasienter. Dette er den største utfordringen for sykehuset nå. Når vi ikke får skrevet ut ferdigbehandlede pasienter medfører det at sengepostene er fulle, og akutt syke pasienter som kommer til akuttmottaket blir værende der for lenge. Dette medfører utfordringer knyttet til pasientsikkerheten.

– Vi står nå i en krevende situasjon hvor ansatte i sykehuset har en svært tøff belastning for å ivareta sikkerheten til pasientene. Ansatte har gjennom lang tid stått i denne situasjonen, og jeg er bekymret for de ansattes arbeidsbelastning og helse. For å få kontroll på situasjonen, og få frigjort bedre kapasitet til akutt syke pasienter, utsetter vi nå en del planlagt aktivitet som kan vente.

Sørlandet sykehus: – Et stort press

Signy Svendsen, kommunikasjonsdirektør ved Sørlandet Sykehus, forteller Dagens Medisin at det enn så lenge virker som det er andre steder i landet som opplever mer intensivt trykk enn de gjør i skrivende stund.

– Det er nå ti innlagte hos oss med påvist Covid-19-smitte. Vi har seks pasienter innlagt med RS-viruset, seks i Arendal og fire i Kristiansand.

Svendsen forteller at smittetrykket oppleves som et press.

– Vi klarer oss enn så lenge fint med bemanning, men det er jo et ekstremt press dette. De som kommer inn med Covid-19 og RS-smitte de krever mye kapasitet, både hva gjelder mennesker og plass. Det blir trangt noen steder, og det merkes. Jeg tror dog situasjonen er mer prekær hos andre akkurat nå.

Nordlandssykehuset: – Begynner å komme

På Norlandssykehuset er de oppdaterte tallene at det ligger totalt syv pasienter innlagt med Covid-19. Men nå ser de også at RS-viruset begynner å komme for alvor.

– Vi ser at RS-viruset har begynt å komme til Nordland. Foreløpig er de fleste pasientene som er innlagt hos oss fra Helgeland. De siste to ukene har vi hatt fem innlagte med RS virus, sier Tor-Einar Schøning ved kommunikasjonsavdelingen på sykehuset.

Akershus Universitetssykehus
Torsdag morgen sier Jan Eirik Vestnes ved kommunikasjonsavdelingen på Akershus universitetssykehus at når det gjelder status på covid-19 pasienter har det vært en liten nedgang.

– Vi er ned fra 30 covid-19 pasienter til 29 i dag.

– Hvordan er situasjonen med RS-virus og influensa?

– Det er ganske bra trykk når det gjelder RS-virus. For influensa er det ikke noe å rapportere om.

– Hvordan er bemanningssituasjonen?

– Det er ikke noe særlig å melde om, det er travelt, sier Vestnes.

Nordlandssykehuset
På Norlandssykehuset er de oppdaterte tallene at det ligger totalt syv pasienter innlagt med Covid-19. Men nå ser de også at RS-viruset begynner å komme for alvor.

– Vi ser at RS-viruset har begynt å komme til Nordland. Foreløpig er de fleste pasientene som er innlagt hos oss fra Helgeland. De siste to ukene har vi hatt fem innlagte med RS virus, sier Tor-Einar Schøning ved kommunikasjonsavdelingen på sykehuset.

Oslo universitetssykehus

Per 4. novemer er det 17 pasienter innlagt med covid-19 på Oslo universitetssykehus (OUS). Av disse er det syv pasienter som ligger på intensivavdelingen. Totalt, uavhengig av diagnose er det totalt 69 pasienter innlagt på intensivavdelingen.

Av covid-19 pasienter som er innlagt på intensivavdelingen ved OUS er det fire pasienter som får respiratorbehandling.

– Vi har ikke hatt det samme trykket som for eksempel Ahus akkurat nå. Men det er klart at vi kjenner på kroppen at det skjer ting vi også, sier Anders Bayer ved kommunkasjonsavdelingen OUS.

– Mikrobiologen ser at smitten absolutt er tilstede i samfunnet og på vei opp. Vi har et omtrent et to ukers «delay» på når de kommer til oss, så vi forbereder oss.

RS-virus

– I dag har vi 31 innlagt med RS-virus, som er fire opp fra i går. De fleste ligger på isolat og får pustehjelp.

Bayer sier at når barneintensiven legger beslag på intensivsykepleiere vil det merkes ved eventuell økning i innlagte med covid-19.

– De merker dette, det er en yrkesgruppe som nå har stått på i 18 måneder.

Det forberedes også til influensasesongen slår inn.

– Det er fremdeles noen uker til jul og nyttår, så det forberedes til at den snart kommer.

37 innlagt på intensivavdeling onsdag
Helsedirektoratet meldte onsdag 3. november at det var 167 covid-19 pasienter innlagt ved norske sykehus. 37 personer var onsdag innlagt på intensivavdeling med covid-19, 17 fikk invasiv respiratorbehandling.

Onsdag ble det rapportert om 1626 nye smittetilfeller i landet, noe som er 597 flere tilfeller en gjennomsnittet de siste syv dagene.

I den siste ukesrapporten fra FHI, kommer det frem at det har vært en økning i covid-19-dødsfall de siste to ukene. Så langt er det meldt inn 16 dødsfall i uke 43, mot 11 dødsfall i uke 42.

Tar grep i Stavanger

Per 03.11.21 er 16 innlagt med RS-viruset ved barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger Universitetssykehus. Totalt er det 38 barn innlagt ved avdelingen. Det er en dobling av den normale kapasiteten.

– Det er alvorlig i den grad at det setter vår kapasitet på prøve, uttaler fagdirektør Eldar Søreide.

Derfor vil barneavdelingen ta i bruk senger og rom ved andre poster og de vil få ekstra personellhjelp fra andre avdelinger.

Dette gjøres blant annet fordi det forventes at antallet innleggelser med RS-virus vil øke.

Sykehuset har satt en grønn beredskap, som betyr at det er «en uavklart situasjon der det er behov for ekstraordinære ressurser og tiltak.»

Powered by Labrador CMS