IKKE RETT: Pasienter henvist til avtalespesialist har ikke rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

IKKE RETT: Pasienter henvist til avtalespesialist har ikke rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Felles henvisningsmottak skal gjøre det enklere for fastleger og sikre like rettigheter

Avdelingsdirektør Cecilie Skule sier at det har blitt jobbet grundig med å etablere felles henvisningsportal og at det har vært stor løsningsvilje til å få dette på plass.  

I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til distriktspsykiatrisk senter (DPS).

De får ikke rettighetene sine vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven, noe som innebærer at pasienten ikke har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager.

Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

– Stor løsningsvilje

1.september ble felles henvisningsmottak startet opp ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger.

Cecilie Skule, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, forteller at med felles henvisningsmottak skal fastlege henvise alle pasienter med behov for utredning og behandling innen psykisk helsevern til ett sted.

Der vil henvisningen bli vurdert, og de som har rett til helsehjelp vil få dette hos en avtalespesialist eller ved DPS.

– Da får pasientene de samme rettighetene, og henvisningene blir vurdert ett sted, uttaler Skule i en pressemelding. 

Les også: En av fire pasienter fikk kortere maksimal ventetid ved DPS etter inntakssamtale

Hun mener at felles henvisningsmottak vil gjøre det enklere for fastleger og andre å henvise. 

– Det har blitt jobbet grundig med dette i snart ett år, og det har vært stor løsningsvilje til å få dette på plass.

Arbeidet har involvert ansatte på DPS-ene, avtalespesialister, fastleger, psykologforeningen, legeforeningen og brukerorganisasjonene.

I løpet av høsten 2022 skal Helse Sør-Øst RHF levere en rapport med anbefalinger for videre utbredelse av felles henvisningsmottak i resten av regionen.

Målet er at det skal være felles henvisningsmottak ved alle helseforetak og sykehus i regionen innen 1.september 2023.

Ordningen omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak. ​

Powered by Labrador CMS