Kinesiske forskere har identifisert flere risikofaktorer hos koronapasienter

Høy alder, flere sykdommer og sepsis er blant risikofaktorene for å bli alvorlig syk eller dø av koronaviruset, mener kinesiske forskere, som har kartlagt sykdomsbildet til 191 koronapasienter i Wuhan-provinsen. 

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

En kinesisk forskergruppe har publisert en ny studie i tidsskriftet The Lancet, hvor de går gjennom sykdomsbildet til 191 pasienter som ble alvorlig syke av koronaviruset. Her kan du lese studien. 

Studien tar for seg pasienter ved to forskjellige sykehus i Wuhan-provinsen i Kina i januar måned. Det var forskning.no som først omtalte studien.  

54 av pasientene døde på sykehuset og forskerne fant at en av pasientene var smittsom i hele 37 dager. 

Høy alder

Forskerne har identifisert mulige risikofaktorer blant dem som ble alvorlig syke. Blant annet peker de på at de 54 pasientene som døde på sykehus hadde en snittalder på 69 år. 

Pasientene som er tatt med i studien var mellom 18 og over 80 år gamle, og snittet på de som overlevde og ble skrevet ut var 51 år.

Høy alder er altså en risikofaktor, ifølge den nye forskningen.

Snittet på hele gruppen med 191 alvorlig syke pasienter var 59 år. 

Sju av ti hadde andre sykdommer 

Nesten 70 prosent av pasientene som døde hadde andre medisinske problemer i tillegg.

Opp mot halvparten hadde høyt blodtrykk, og rundt en tredjedel hadde diabetes. En fjerdedel hadde forskjellige varianter av hjertesykdom.

– Det er veldig fint at det kommer slike studier så raskt, sier Rebecca Cox til forskning.no. Hun er professor ved Universitetet i Bergen og leder av Influensasenteret.

– Dette kan gi en antydning om hvilke pasienter vi skal være mest observante på, sier Cox.

Blodforgiftning

Sepsis (blodforgifning), i sammenheng med koronainfeksjon, pekte seg også ut som en risiko for koronapasientene i studien. 

Forskerne fant ut at pasienter som hadde indikasjoner på blodforgiftning da de ble lagt inn på sykehuset hadde en større risiko for å dø på et senere tidspunkt, sammenlignet med de som ikke hadde det.

Nær 60 prosent av 191 alvorlig syke fikk sepsis mens de lå på sykehuset med koronaviruset. Alle som døde av viruset hadde sepsis.

Studien indikerer at sepsisen kan ha vært forårsaket av koronaviruset, men forskerne har ikke svar på hvordan dette henger sammen foreløpig. 

Smittsomme i lang tid

Forskerne har også undersøkt hvor lenge pasientene var smittsomme, og dermed fortsatt kunne spre viruset. 

Den korteste smittetiden for en pasient var åtte dager, mens den lengste var hele 37 dager.

De 54 som døde av koronaviruset var syke i 18,5 dager og var smittebærere fram til de mistet livet. 

Av dem som ble friske, tok det i snitt 20 dager fra sykdommen begynte til de ble skrevet ut av sykehuset.

Powered by Labrador CMS