Universitetet i Oslo skriver at gjennom to år med pandemi har man sett hvor viktig det er å ha fagfolk med kunnskap om epidemiologi. Illustrasjonsbilde fra lesesalen på universitetet under pandemien: Jarli & Jordan/UiO

Foto:

UiO lanserer masterprogram i epidemiologi

Universitetet i Oslo lanserer fra høsten 2023 Norges første masterprogram i epidemiologi. Studentene får mulighet til å spesialisere seg i epidemiologi og folkehelse og bærekraftige helsetjenester.

I den nye masteren kan studentene velge en av to spesialiseringer: epidemiologi eller folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester.

– Her vil Norge kunne få fagfolk som kan mye om forskning, analyse- og utredningsarbeid på dette temaet, uttaler Eivind Engebretsen til universitetets nettside. Han er studiedekan for bachelor og masterstudiene ved Det medisinske fakultetet, UiO.

Det nye masterprogrammet vil ha 40 studieplasser.

Dekan Engebretsen uttaler at pandemien har vist et behov for å se hva som virker når man skal jobbe med folkehelse.

Bærekraft og folkehelse

Studentene som spesialiserer seg i folkehelsearbeid og bærekraftige helsetjenester vil blant annet lære om utjevning av sosial ulikhet i helse, strategier for respons på smitteutbrudd og epidemier, og tiltak for å motvirke psykiske problemer og livsstilssykdommer.

De vil også se på etablering av gode tjenester for en aldrende befolkning, og utvikling av helsetjenester som er økonomisk bærekraftige.

– Det nye programmet vil bidra til dette ved å utdanne helsearbeidere til å tenke bredt om helsespørsmål, og til å drive langsiktig forebyggende arbeid for å bedre helsen. På den måten er det nye programmet også et viktig svar på målene fakultetet har satt seg gjennom satsningen på bærekraft i helseutdanningene, blant annet gjennom Centre for sustainable healthcare education (SHE), sier Engebretsen.

Epidemiologi

I epidemiologi-spesialiseringen skal studentene opparbeide seg ferdigheter innen statistiske analyser av determinanter og konsekvenser av spesifikke sykdommer som kreft, overvekt og luftveissykdommer og i modellering av spredning av infeksjonssykdommer som for eksempel covid-19.

Dekan Engebretsen uttaler at det nye master-programmet vil utdanne kandidater til bærekraftig og effektivt folkehelsearbeid i møte med både infeksjonssykdommer og kroniske helseplager.

– Gjennom den nye masteren utdannes studenter til å drive forebyggende og bredt orientert helsearbeid, men også til å drive epidemiologisk forskning.

Powered by Labrador CMS