Helseminister Ingvild Kjerkol legger frem regjeringens Folkehelsemelding.
Helseminister Ingvild Kjerkol legger frem regjeringens Folkehelsemelding.

Vil at psykisk helse skal få sin fem om dagen

ABC - act, belong, commit, skal bli psykisk helses versjon av fem om dagen, sa helseminister Ingvild Kjerkol under fremleggelsen av Folkehelsemeldingen.

Publisert Sist oppdatert

Psykisk helse får plass i folkehelsemeldingen. Vi må lykkes bedre bedre

- Vi må lykkes bedre med å forebygge psykisk plager og lidelser, særlig blant barn og unge. I dag ser vi at det har vært en økning i egenrapporterte psykiske plager særlig blant jenter de siste årene, sa Kjerkol under fremleggelsen hos Røde Kors i Oslo.

Hun sa også at det er en bekymringsfull tilbakemelding at flere opplever ensomhet.

– Når fysiske vennskap byttes ut med digitale møteplasser, gjør det noe med hvordan vi som sosiale vesener møter andre folk. Begge deler er nødvendig for å leve gode liv, men vi må sikre en bedre balanse.

Når fysiske og digitale møteplasser - må sikre en bedre balanse for den oppvoksende slekt.

Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse legges fram før sommeren.

Kjerkol forklarte også at folkehelseplanen ABC, som står for Act, Belong, Commit, skal bedre kunnskap på å styrke egen psykisk helse.

- ABC-kampanjen skal gi oss bedre kompetanse på å styrke egen psykisk helse. Og jeg tror dette kan bli psykisk folkehelse sitt svar på fem om dagen, sa Kjerkol.

Hun sa også at regjeringen også vil videreutvikle de arenaene som gir aktivitet, fellesskap, som idrett, kultur, lag og foreninger.

Regjeringen skal legge frem en nasjonal livskvalitetsstrategi i 2024. Den skal ha et mål om å jevne ut sosiale forskjeller i livskvalitet.

ABC for god psykisk helse

«ABC for god psykisk helse - en folkehelsekampanje» har som mål å øke befolkningens kompetanse om psykisk helse, fremme god psykisk helse og forebygge psykiske lidelser.

På norsk vil Act innebære å gjøre noe aktivt, B vil være å gjøre noe sammen, og C å gjøre noe meningsfullt.

I første omgang er Trøndelag fylkeskommune i gang med å gjennomføre en pilot som skal danne grunnlag for en nasjonal folkehelsekampanje. Piloten skal gjennomføres fra 2022 til 2024.

Det er godt dokumentert at aktivitet, sosial tilhøyrsel og engasjement i meiningsfulle aktivitetar bidrar til å fremme god livskvalitet og psykisk helse. Eit viktig aspekt ved ABC til betre psykisk helse og god livskvalitet, er at den er egna til å bli tatt i bruk i mange settingar. Ein nasjonal opplysningskampanje vil gjere gjennomføringa av ABC-tenkinga i mange settingar enklare.

ABC vil dra nytte av erfaringer fra Australia, Danmark, tiltak i Norgeog Folkehelsealliansen i Trøndelag.

Psykisk helse er et folkehelseproblem

Psykologforeningens fungerende president Arnhild Lauveng sier det er i tråd med foreningens ønsker at folkehelsemeldingen har opprettholdt ambisjonen om å revidere folkehelseloven.

– Psykisk helse er en av vår tids store folkehelseproblemer. Det er positivt at regjeringen ser behovet for å gi dette feltet et løft, sier Lauveng.

Hun mener også det er positivt at regjeringen går inn for å redusere helseforskjellene sosial ulikhet fører med seg. I Norge lever de én prosent fattigste 14 år kortere enn de én prosent rikeste, ifølge meldingen.

– Sånn kan vi ikke ha det. Dårlig økonomi, sosiale belastninger og psykisk helse henger ofte sammen. Det er viktig at psykisk helse ikke blir individualisert, at det jobbes for sosial utjevning og at vi sikrer likeverdige tilbud, sier Lauveng.

Powered by Labrador CMS