HALVERER RISIKO: Merck, kjent som MSD, melder at studien tyder på at medisinen kan halvere risiko for alvorlig sykdom etter smitte av SARS-CoV-2.  Foto: Getty Images, illustrasjonsfoto

HALVERER RISIKO: Merck, kjent som MSD, melder at studien tyder på at medisinen kan halvere risiko for alvorlig sykdom etter smitte av SARS-CoV-2. 

Foto: Getty Images, illustrasjonsfoto

Farmasigigant hevder å ha funnet effektiv medisin mot SARS-CoV-2

Farmasigiganten MSD melder at den antivirale medisinen reduserte risiko for alvorlig sykdom med omkring 50 prosent, sammenlignet med placebo for pasienter med mild eller moderat covid-19-infeksjon. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Den foreløpige analysen evaluerte data fra 775 pasienter som var registrert i fase 3 i studien, frem til 5. august 2021.

Farmasigiganten MSD, som er kjent som Merck i Nord-Amerika, hevder at medisinen molnupiravir reduserte risiko for alvorlig sykdom med omkring 50 prosent, sammenlignet med placebo for pasienter med mild eller moderat covid-19-infeksjon. 

Rekrutteringen til studien ble stoppet etter anbefaling fra en uavhengig dataovervåkingskomité og i samråd med amerikanske FDA. 

Da beslutningen om å stoppe rekrutteringen ble gjort, var i overkant av 90 prosent av den tiltenkte utvalgsstørrelsen registrert.

Det var etter det de beskriver som overbevisende resultater at beslutningen om å stoppe rekrutteringen ble gjort.

– Effekt på tvers av virusvarianter

7,3 prosent av pasientene som mottok den antivirale medisinen molnupiravir ble enten innlagt på sykehus eller døde innen dag 29 etter randomisering, sammenlignet med 14,1 prosent av pasientene som fikk placebo. Innen dag 29 ble det ikke rapportert om noen dødsfall hos pasienter som fikk molnupiravir, sammenlignet med åtte dødsfall hos pasienter som fikk placebo.

Personene som deltok i studien hadde bekreftet mild til moderat covid-19-infeksjon og symptomdebut innen fem dager etter studierandomisering. En forutsetning for inklusjon i studien var at pasienten hadde minst én risikofaktor forbundet med alvorlig koronasykdom. 

Effekten av molnupiravir ble ifølge studien ikke påvirket av tidspunktet for symptomdebut eller underliggende risikofaktor. Basert på deltakerne hvor det forelå tilgjengelige virale sekvenseringsdata, omkring 40 prosent av deltakerne, viste molnupiravir konsistent effekt på tvers av virusvarianter Gamma, Delta og Mu.

Powered by Labrador CMS