Dersom tettsittende åndedrettsvern er nødvendig på arbeidsplassen, anbefaler ikke Arbeidstilsynet vernemasker som baserer seg på ørestrikker for å holde den på plass. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

Dersom tettsittende åndedrettsvern er nødvendig på arbeidsplassen, anbefaler ikke Arbeidstilsynet vernemasker som baserer seg på ørestrikker for å holde den på plass. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Arbeidstilsynet fraråder bruk av vernemasker med ørestrikk

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) utførte tetthetstest på 16 filtrerende halvmasker med ørestrikker. Ingen av maskene besto tetthetstesten. 

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) utførte tetthetstester i tråd med den oppdaterte standarden for åndedrettsvern mot partikler, EN 149.

Tetthetstesten ble utført på 16 filtrerende halvmasker (15 FFP2 og 1 FFP3) med ørestrikker. Disse var alle fra forskjellige leverandører. Ingen av maskene med ørestrikker besto tetthetstesten med det utvalget av testpersoner FFI benyttet.  

– Vi fikk vite at testene som FFI gjorde for Sykehusinnkjøp viste at maskene ikke passet til testpersonene, med utgangspunkt i forsvarets database for ansiktsdimensjoner hos norske rekrutter, sier Solfrid Engene Røyset, sjefsingeniør i Arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet anbefaler ikke vernemasker med ørestrikk som tettsittende åndedrettsvern på arbeidsplassen, ifølge kunngjøringen. 

Advarte mot bruk

Arbeidstilsynet påpeker at kunngjøringen ikke gjelder fukt-resistente medisinske munnbind, da disse er brukt for et annet formål og trenger ikke være helt tettsittende. 

Røyset understreker at det er arbeidsgiver som har ansvar for å sikre at personer som trenger å bruke tettsittende åndedrettsvern får tilgang på masker som passer ansiktsformen deres, slik at maskene faktisk kan festes så tett til huden at det ikke blir lekkasje mellom huden og maskekanten.

Hun forklarer at i kunngjøringen fra Arbeidstilsynet er det kun snakk om masker som har passert kontrollen utført av et uavhengig utpekt kontrollorgan, og at maskene er underlagt det strengeste kontrollregimet for personlig verneutstyr.

– Et uavhengig utpekt kontrollorgan gjør en selvstendig tredjepartsvurdering av produktet. I tillegg skal et kontrollorgan sikre at maskene som kommer ut av produksjonen er i samsvar med maskene som ble kontrollert.

Røyset forteller at hun kontaktet FFI for å få sluttresultatene etter at det britiske arbeidstilsynet advarte mot bruk av vernemasker med ørestrikker. 

Ulike størrelser

Røyset viser til at Arbeidstilsynet har lagt ut informasjon om krav til objektiv tetthetstesting som må gjøres av kompetent personale og med egnet utstyr for å kontrollere at maskene som arbeidsgiver kjøper inn faktisk passer ansiktsformen til de arbeidstakerne som trenger å bruke det.

– Det er helt vesentlig, og må gjøres før en kjøper inn maskene, slik at den ansatte får tilbud om å prøve mer enn én maske og kan velge en som passer. Dette må gjøres med jevne mellomrom fordi ansikter forandrer seg. 

Hun understreker at det er nødvendig at den ansatte lærer å selv kontrollere tettheten til åndedrettsvernet før hver bruk.  

Selvtest av filtrerende åndedrettsvern kan gjøres ved å tette filtret/luftinntaket med plastfolie eller hånden slik at ingen luft kommer inn i åndedrettsvernet.

Deretter skal man trekke pusten dypt uten å puste ut. Da trykkes åndedrettsvernet mot ansiktet. Åndedrettsvernet må holde seg tett til huden i minst ti sekunder for å kunne kvalifiseres som tett. Dette skal gjøres daglig eller hver gang før bruk. 

Powered by Labrador CMS