OPPDAGES TIDLIGERE: Den systematiske oversikten viser at primær HPV-test oppdager forstadier til kreft tidligere enn primær cytologisk vurdering blant uvaksinerte kvinner under 34 år. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Oppdaget alvorlige forstadier til livmorhalskreft tidligere med HPV-test

En HPV-test av celleprøver fra livmorhalsen kan avdekke forstadier til livmorhalskreft tidligere enn cytologisk vurdering blant unge kvinner. Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Livmorhalsprogrammet inviterer alle kvinner mellom 25 og 69 år til jevnlig screening mot livmorhalskreft. Formålet er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft ved å identifisere og behandle forstadier til kreft på et tidlig stadium.

Langvarig HPV-infeksjon er årsaken til livmorhalskreft i de aller fleste tilfellene.

Tidligere har alle kvinner blitt tilbudt primær cytologisk vurdering av livmorhalsprøven. Det innebærer at celleprøver fra livmorhalsen granskes med mikroskop for å oppdage celleforandringer. 

Fra 2022 skal kvinner mellom 34 og 69 år tilbys primær HPV-test i stedet for primær cytologisk vurdering i Livmorhalsprogrammet. Ved HPV-test påvises arvestoffet til HPV i celleprøver fra livmorhalsen med avanserte maskiner. 

Kvinner under 34 år vil fortsatt få primær cytologisk vurdering. 

Ny kunnskap

– Etter at dette ble bestemt, har det kommet ny kunnskap om HPV-test for kvinner under 34 år. Den nye kunnskapen stammer fra andre land som har testet eller innført primær HPV-test ved nasjonale screeningprogram for yngre kvinner fra 25 eller fra 30 år, sier forsker Jon-Vidar Gaustad ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Han viser til blant annet Sverige, Danmark og Finland.  

På bakgrunn av dette har Helsedirektoratet bedt Folkehelseinstituttet vurdere effekten av tre screeningstrategier som kan være aktuelle i Livmorhalsprogrammet for kvinner mellom 25 og 33 år.

– En av screeningstrategiene var å erstatte primær cytologisk vurdering med primær HPV-test, slik som for kvinner mellom 34 og 69 år. Separate analyser og vurderinger skulle gjøres for HPV-vaksinerte og uvaksinerte kvinner, forklarer Gaustad.

Flere henvisninger

Gaustad er førsteforfatter av den systematiske oversikten som nå er offentliggjort. Han forklarer at celleforandringer som blir påvist i vevsprøver klassifiseres som «cervical intraepithelial neoplasia» (CIN), og graderes etter alvorlighet (CIN1, CIN2 og CIN3).

– For uvaksinerte kvinner fra 25 til 33 år fant vi at primær HPV-test oppdaget alvorlige forstadier til livmorhalskreft, CIN2+ og CIN3+, tidligere enn primær cytologi.

Det vil si at flere tilfeller ble oppdaget i første screeningrunde og færre ble oppdaget i andre screeningrunde tre til fem år senere.

Primær HPV-test førte også til flere henvisninger til kolposkopi enn primær cytologi.

Ved kolposkopi undersøker en gynekolog livmorhalsen med et spesialtilpasset mikroskop - et kolposkop. Gynekologen ser etter unormale områder og kan ta små vevs-prøver.

– For hele aldersgruppen, 25 til 33 år, fører primær cytologi og primær HPV-test til henholdsvis 42 og 69 henvisninger til kolposkopi per 1000 kvinner som screenes i første screeningrunde, sier Gaustad.

Forskeren uttaler at på bakgrunn av dette bør Livmorhalsprogrammet vurdere om fordelene ved tidlig oppdagelse veier opp belastningen ved flere tilleggsundersøkelser.

Behov for studier blant HPV-vaksinerte

Gaustad sier at undergruppeanalyser tyder på at effektene er sterkere for kvinner i alderen 25-29 år enn i alderen 30-33 år, og dette åpner for at separate vurderinger kan gjøres for de to aldersundergruppene.

– Kunnskapsgrunnlaget for HPV-vaksinerte kvinner er betydelig svakere enn for uvaksinerte, men det kan se ut som primær HPV-test oppdager forstadier til livmorhalskreft tidligere og medfører flere tilleggsundersøkelser også blant HPV-vaksinerte kvinner.

Han påpeker at det er behov for nye studier som undersøker screeningstrategier blant HPV-vaksinerte kvinner.

Kunnskapsoppsummeringen skal inngå i kunnskapsgrunnlaget når Rådgivningsgruppa for Livmorhalsprogrammet skal vurdere om og hvordan HPV-test bør brukes for kvinner under 34 år.

Powered by Labrador CMS