PRIORITERING: Med én sekk med penger til fødselsomsorg og et begrenset antall jordmødre er det helt riktig å bygge sykehus med rom som kan ivareta både hverdagsmiraklene, men også hverdagsmirakler som plutselig blir til en kamp om liv og død.

Foto: Colorbox

Et skudd for baugen

I ABC-debatten blir prioriteringene snudd på hodet når det argumenteres for at vi bør bruke mest ressurser på de kvinnene som trenger det aller minst.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Siri Gulliksen Tømmerbakke Foto: Julie Kalveland

*Se endringslogg nederst i denne saken

ABC-KLINIKKEN ved Ullevål sykehus blir ikke med videre når nye Oslo universitetssykehus (OUS) skal bygges. Dette har ført til harme hos alt fra jordmødre, til komikere – og helt vanlige kvinner.

Noe av kritikken må sykehuset ta på egen kappe. Det er utrolig keitete å bruke ord som «gamle nisser» om erfarne jordmødre på Norges største sykehus. Men dette skal ikke handle om Sigrid Rannens strykkarakter i mediehåndtering. Eller om Nye OUS eller sykehusbygg som sådan.

DETTE skal handle om prioritering. Men først litt tall og fakta: OUS hadde totalt 9405 fødsler i året i 2021, ifølge en redegjørelse på sykehusets egne nettsider. Dette utgjør i snitt knappe 26 fødsler i døgnet. Av disse startet 501 – eller drøye fem prosent – i ABC-klinikken, en enhet som er jordmorstyrt og tilbyr fødsler uten medikamentell bedøvelse. Det utgjør i snitt 1,4 av de totalt 26 fødslene i døgnet*. 

FØDEAVDELINGEN som tar imot dem som trenger medisinsk eller legehjelp, og ABC-klinikken, ligger på hver sin side av en korridor på Ullevål sykehus. På den ene siden av gangen fødes altså i snitt én unge i timen. På den andre siden av gangen fødes i snitt litt over én unge i døgnet. Likevel blir den ene siden av gangen gjort til kampsak på kvinnedagen, og avviklingen av den sammenlignet med kvinner som føder i tilfluktsrom i det krigsherjede Ukraina.

Det er mer enn oppsiktsvekkende at ingen stiller spørsmål om hvorfor vi skal prioritere de friske fødende over dem som har behov for en eller annen form for medisinsk hjelp i forbindelse med fødsel.

Det er svært usmakelig å sidestille et «luksustilbud» til friske fødende i Norge med dem som føder i tilfluktsrom i det krigsherjede Ukraina.

JA, EN FØDSEL kan være et «hverdagsmirakel» for noen, men for andre kan en fødsel være en heftig påkjenning. Med én sekk med penger til fødselsomsorg og et begrenset antall jordmødre er det helt riktig å bygge sykehus med rom som kan ivareta begge behov – rom som kan favne alle hverdagsmiraklene, men også kunne benyttes hvis hverdagsmirakelet plutselig blir til en kamp om liv og død.

Når det er sagt, er det fullt forståelig at kvinner ønsker å føde ved ABC-klinikken – med et én-til én-forhold mellom jordmor og fødende. Det er også forståelig at jordmødre ønsker å jobbe der, at det er «stabilt personale og lavt sykefravær og at ansatte blir værende til pensjonsalder» – når man i snitt har litt over én fødsel i døgnet og jobber over gangen for kolleger som må håndtere 25.

JORDMOR-KRISEN er et kjent begrep. Allerede i 2019 konkluderte Riksrevisjonen med at mangelen går ut over pasientsikkerheten i fødselsomsorgen. Dermed er det noe dypt usolidarisk med å argumentere for å «verne om» et tilbud som dette, samtidig som fødetilbud andre steder i landet legges ned på grunn av mangel på personell. Og noe svært usmakelig med å sidestille et «luksustilbud» til friske fødende i Norge med dem som føder i tilfluktsrom i det krigsherjede Ukraina.

Nytte - ressurs - alvorlighet. Dette er prinsippene som skal veies opp mot hverandre når det skal prioriteres i helsevesenet.

I ABC-debatten blir prioriteringene snudd på hodet når det argumenteres for at vi bør bruke mest ressurser på de kvinnene som trenger det aller minst.

Om noe, er det et skudd for baugen for kvinnekampen.

*Endringslogg: I en tidligere versjon av denne saken sto det at 164 av de 501 fødslene som startet på ABC-klinikken ble overført til en annen fødeavdeling i løpet av fødselen og at det dermed var 402 fødsler på ABC i 2021. Det riktige er at disse 164 kom i tillegg til de 501 fødslene. Det gjør gjennomsnittlig antall fødsler på ABC-klinikken til 1,4 fødsler i døgnet i 2021. Dagens Medisin beklager feilen.  

Powered by Labrador CMS